NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

205 resultater

Type artikkel
Velg område
205 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Turbuss merverdiavgift, turbuss, godstransport

  Obligatorisk merverdiavgiftsregistrering

  Spørsmålet om obligatorisk merverdiavgiftsregistrering for transportselskaper har igjen blitt aktualisert, og NHO Transport har sendt et lengre brev til politisk ledelse i Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet om saken. En slik ordning vil føre til mer like konkurransevilkår mellom norske transportører og utenlandske aktører på kabotasjeoppdrag i Norge.

 2. Nyhet, Næringspolitikk, Rutebuss, Sikkerhet og beredskap, Turbuss, Ekspressbuss setebelte, trafikksikkerhet

  Ikke gebyr ved korte belter

  Statens vegvesen har i et brev til NHO Transport datert 11. april 2018 presisert at passasjerer i buss ikke skal ilegges gebyr hvis setebeltet er for kort. Det understrekes at man ikke skal foreta en konkret måling av hvorvidt beltet er langt nok. Det hele skal i stedet baseres på en skjønnsmessig vurdering og en visuell observasjon.

 3. Nyhet, Arbeidsliv, Godstransport, HR og HMS, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss alkolås

  Krav om alkolås i buss vedtatt

  Stortinget vedtok 22. mars krav om alkolås for de som utfører persontransport mot vederlag, i første omgang busser og minibusser

 4. Nyhet, Næringspolitikk, Ekspressbuss miljøkrav, ekspressbuss, ekspressbusspolitikk

  Stortinget sa nei til miljøkrav

  Skal fylkeskommunene kunne stille miljøkrav til markedsbaserte bussruter? Dette spørsmålet behandlet Stortinget 20. mars. Regjeringspartiene og Senterpartiet sikret flertall mot forslaget. NHO Transport er godt fornøyd med avgjørelsen og at innspillene fra næringen fikk gehør.

 5. Nyhet, Bane, Næringspolitikk Bybanen, offentligeanskaffelser

  Urimelige kvalifikasjonskrav

  Dagens Næringsliv omtaler 15. mars NHO Transports brev til Bybanen AS i Bergen om urimelige kvalifikasjonskrav og -kriterier for å kunne inngi anbud på drift av Bybanen. Foreningen hevder at kravene ikke er proporsjonale med anbudets omfang og kompleksitet. Dette er også til hinder for likebehandling.

 6. Nyhet, Kompetanse, Næringspolitikk, Rekruttering, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss laanekassen

  Bli bussjåfør med støtte fra Lånekassen

  Voksne personer som ønsker å bli yrkessjåfør har rett til utdanningsstøtte via Lånekassen. Ordningen gjelder dem som tar grunnutdanning som bussjåfør, lastebil- eller vogntogsjåfør. Hvert år er det behov for 1000 nye bussjåfører i Norge.

 7. Nyhet, Næringspolitikk, Taxi drosjeregulering

  Klar for comeback

  Uber Pop er velkommen tilbake til Norge. Men det forutsetter to ting. For det første må selskapet og sjåførene betale skatt og avgifter på lik linje med andre aktører. For det andre må det være like konkurransevilkår for Uber og resten av bransjen. Samtidig vil opphevelse av tilslutningsplikten og -retten skape ny dynamikk i taxi-markedet.

 8. Nyhet, Bane, Næringspolitikk offentligeanskaffelser, jernbanereformen

  Unødvendige uklarheter om Trafikkpakke 1

  Anbudsfristen for fremtidig drift av Sørlandsbanen med sidespor utløper 1. mars. Jernbanedirektoratet vil imidlertid ikke gi konkrete rammer for hvem som skal ha ansvaret for påløpte forpliktelser overfor arbeidstakerne på overtakelsestidspunktet.

 9. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss

  135 milliarder til vei

  Frem til 2023 skal Statens vegvesen investere 135 milliarder kroner i nye veier. Vedlikeholdsetterslep, satsing i byene og intelligent transport er nøkkelord

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Taxi drosjeregulering

  Positive til endringer av taxi-reguleringer

  NHO Transport ble på et møte hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i desember informert om Samferdselsdepartementets planer for endringer av dagens reguleringer av taxi-markedet. Foreningen har nå sendt departementet sine kommentarer og støtter de fleste forslagene til endringer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: