Tariffoppgjøret 2024

Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale. Her finner du informasjon om årets tariffoppgjør.

Tariffoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør. I tillegg til å forhandle om lønn, kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene.

Våre forhandlinger startet 17. april 2024. NHO Transport forhandler Bussbransjeavtalen med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Spekter forhandler parallelt med de samme arbeidstakerorganisasjonene, pluss Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund.

Her kan du lese fakta om bussbransjen og lønnsoppgjøret 2024.

Hold deg oppdatert:

 1. Lønnsoppgjøret for bussjåførene er endelig godkjent

  Resultatet fra forhandlingene om lønnsoppgjøret for bussjåførene er endelig godkjent via arbeidstakersidens uravstemning. Oppgjøret har en ramme på 5,2 prosent, noe som samsvarer med resultatet fra oppgjøret på frontfagsiden.

 2. Historisk enighet i bussoppgjøret

  Det ble oppnådd enighet i årets hovedoppgjør på bussiden på morgenkvisten fredag 19.04.24. Partene hadde da forhandlet i åtte timer på overtid, og det er første gang man har blitt enige under forhandlinger og dermed unngått mekling.

 3. Hovedoppgjøret er i gang

  Partene knyttet til Bussbransjeavtalen overleverte sine respektive krav foran årets hovedoppgjør den 22. mars. Konkrete forhandlinger starter 17. april.

 • Jon H. Stordrange
 • Administrerende direktør
 • Johannes Straume
 • Advokat/forhandler

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: