Dokumenter

145 resultater

Type dokument
Velg område
145 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Mer midler for å unngå kutt i kollektivtilbudet

  I et høringsnotat til Stortingets finanskomite ber NHO Transport om mer midler til den fylkeskommunale kollektivtrafikken. Dette er nødvendig for å unngå omfattende rutekutt i flere fylker.

 2. Stortingshøring: Meld. St. 14 (2023-2024) Nasjonal transportplan 2025-2036

  Fremtidens persontransport er utslippsfri, delt og effektiv. Kollektivtrafikken er en viktig del av løsningen for overgangen til et lavutslippssamfunn.

 3. Innspill til NTP 2025 – 2026: En mer bærekraftig persontransport

  NHO Transport viser til Statens vegvesens grunnlag for NTP «prioritering av økonomiske rammer» av 31. mars 2023 (rettet versjon av 19. april 2023), samt en egen rapport om klima fra alle transportvirksomhetene .

 4. Handlingsplanen for busslærlinger fra 2012 bør oppdateres

  Tilgang på kvalifiserte yrkessjåfører er avgjørende for å ha et godt og trygt kollektivtilbud i hele landet. I 2012 tillot Norge et prøveprosjekt for lærlinger til persontransport under 21 år med basis i EUs yrkessjåførdirektiv. En egen handlingsplan med vilkår for disse lærlingene ble utarbeidet i den forbindelse.

 5. Høringsuttalelse til et helhetlig skattesystem - NOU 2022:20

  Et offentlig utvalg, ledet av Ragnar Torvik, har utredet skatte- og avgiftssystemet i Norge, som faglig grunnlag for å utforme skatte- og avgiftspolitikken.

 6. Høring – forslag om å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter

  NHO Transport har besvart høring om endringer i Finansavtaleloven som er ment å klargjøre og styrke forbrukernes rett til kontant betaling. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår blant annet en egen forskriftshjemmel om kontantbetaling for buss og bane.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: