Nyhetsarkiv

Vis filtrering

788 resultater

Type artikkel
Velg område
788 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Viktige datoer

  Lønnsoppgjøret i 2023 er et såkalt mellomoppgjør, som foretas mellom de sentrale partene LO/YS og NHO. Det ble brudd i forhandlingene 30.03.23, og følgende datoer er nå av betydning:

 2. Beltebruk i buss

  Denne uken settes nok en gang viktigheten av belte i buss på agendaen. Statens vegvesen gjennomfører nå ekstra bussbeltekontroller.

 3. Møt andre private eiere

  NHO arrangerer 20. april en egen konferanse for private bedriftseiere. I løpet av dagen blir det foredrag og muligheter for å prate direkte med politikere. Det blir også anledning til å utveksle erfaringer med andre private bedriftseiere. Konferansen avholdes på Sentralen i Oslo Sentrum 20. april.

 4. Busslappen har gitt Roger Harkestad nye perspektiver på lederrollen i næringen

  Jeg er nå, med busslappen i hånden, om mulig enda stoltere av den kvaliteten mine kollegaer leverer hver eneste dag. Å bruke tid på å få bedre innsikt i deres arbeidshverdag, og lære egen drift å kjenne enda bedre, har utvilsomt vært noen av mine best anvendte timer det siste tiåret. Det skriver Roger Harkestad, konsernsjef i Tide AS, i et debattinnlegg på Vestlandet. Han er også styreleder i NHO Transport og foreningen deler derfor hans erfaringer.

 5. Førstehjelp i transportbransjen

  God førstehjelp kan redde liv. På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge laget bransjevise førstehjelpsveiledninger. NHO Transport deltok i arbeidsgruppen for den nylig publiserte veilederen for førstehjelp i transportbransjen, sammen med andre bransjerepresentanter, myndigheter og opplæringsaktører. Veilederen er gratis.

 6. Regjeringen vil skjerpe miljøkravene i offentlige anbud

  Næringsdepartementet foreslår at bruken av miljøkrav forskriftsfestes for å sikre at offentlige anskaffelser bidrar til grønn omstilling i samfunnet. NHO Transport støtter målet, men mener at reglene bør ivareta en viss form for fleksibilitet til å vurdere miljø- og klimaeffekter ut fra den enkelte næring og forutsetninger i den konkrete anskaffelsen.

 7. Fylkeskommunene bør få mer midler til kollektivtrafikken

  Det fylkeskommunale kollektivtilbudet bør vektes høyere i fordelingsnøkkelen ved overføring av midler fra stat til fylkeskommunene. Økte midler er nødvendige for at Norge skal innfri fastsatte transport-, klima- og miljøforpliktelser via redusert bilbruk. Dette er NHO Transports hovedpoeng i vurderingen av nytt inntektsfordelingssystem for fylkeskommunene.

 8. Skal utrede konsekvenser av strengere kabotasjeregler

  Samferdselsdepartementet skriver i et brev til NHO Transport at det nå vil bli igangsatt et arbeid for å få utredet konsekvensene ved ulike begrensninger av dagens kabotasjeregelverk for turbuss. Dette vil nok medføre at eventuelle begrensninger ikke vil være klare før oppstart av sommersesongen 2024.

 9. Fortsatt anbudsbasert kollektivdrift i Innlandet

  Fylkestinget i Innlandet vedtok i formiddag å avvise et forslag om overgang til fylkeskommunal bussdrift. Dermed opprettholdes dagens anbudssystem. Det var 26 stemmer for såkalt egenregi og 31 stemmer for å fortsette med anbud. Et enstemmig fylkesting vedtok samtidig 11 premisser for å opprettholde ordningen med anbud.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: