Nyhetsarkiv

Vis filtrering

540 resultater

Type artikkel
Velg område
540 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Bus Nordic er oppdatert og forbedret

  Bus Nordic er felles anbefalte krav til rutebusser i Norden. Hensikten er å fremme utviklingen av attraktive og kostnadseffektive busser, som oppfyller de reisendes behov. Bus Nordic er nå oppdatert til versjon 2.0.

 2. Ber om presiseringer

  NHO Transport er svært tilfreds med regjeringens innføring av klare begrensninger for utenlandske turbusselskapers kabotasjevirksomhet i Norge. Likevel ber foreningen i eget brev om et snarlig møte med Samferdselsdepartementets politiske ledelse for å få avklart en del vesentlige forhold knyttet til de nye bestemmelsene.

 3. Krav om nullutslipp for nye bybusser

  Regjeringen fremskynder krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av buss klasse I fra 1. januar 2025 til 1. januar 2024. Det blir rapporteringsplikt for nye bybusser som ikke tilfredsstiller disse miljøkravene.

 4. Nye regler om klima- og miljøhensyn fra nyttår

  En forskriftsendring skjerper fra og med 2024 kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum 30 prosent, men åpner for unntak hvis gitte vilkår er oppfylt. En veileder er publisert.

 5. Lærdom fra omstilling til elbusser

  Forskere ved K2 i Sverige har analysert den raske overgangen til elektriske bybusser i kollektivtrafikken. Langsiktig strategi for eierskap til ladeinfrastruktur og depoter anbefales for å få en bærekraftig utvikling. Dessuten bør det etableres en plattform for kunnskapsdeling om elektrifiseringen.

 6. Bedre tilbud viktigere enn billige billetter

  Kollektivtrafikk er tema for debatt i Aftenposten nest siste uka i 2023. Rimelige månedskort er ikke løsningen for å få flere til å parkere bilen, ifølge forskere ved Transportøkonomisk institutt. NHO Transport fulgte opp med å poengtere at politikerne bør prioritere å styrke kollektivtilbudet fremfor billigere billetter.

 7. Innfører klare kabotasjebegrensinger

  Samferdselsdepartementet har sent i ettermiddag offentliggjort nye og klare regler for utenlandske turbussers framtidige kabotasjevirksomhet i Norge. Disse trer i kraft allerede fra og med 01.01.24 og medfører blant annet at en utenlandsk turbuss kun kan utføre kabotasjeoppdrag i 20 dager før den må forlate Norge.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: