Nyhetsarkiv

Vis filtrering

576 resultater

Type artikkel
Velg område
576 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Varslingskanaler for bedrifter og deres ansatte

  NHO Transports medlemsbedrifter og deres sjåfører observerer mye langs norske veier. Foreningen oppfordrer derfor sjåfører og bedrifter til å benytte allerede eksisterende kanaler for varsling av ureglementerte hendelser.

 2. Forskrift til ny opplæringslov fastsatt

  Forskrift om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (opplæringsforskriften) ble fastsatt 3. juni. Denne vil tre i kraft 1. august, samtidig med den nye opplæringsloven.

 3. Nye og mer effektive klimatiltak for persontransporten

  Miljødirektoratets nye tiltak for å redusere utslipp fra persontransporten bør tillegges vekt når Stortinget i juni behandler Nasjonal transportplan 2025-2036. I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv foreslår NHO Transport en nasjonal strategi for å øke kollektivtrafikkens andel av reisende fra 13 prosent i 2022 til 18 prosent i 2035.

 4. Ber om prioritering av kjøreseddelsøknader

  NHO Transport ser alvorlig på situasjonen med vedvarende og uforholdsmessig lang tid for politiets behandling av søknader om kjøreseddel. Foreningen har derfor i brev til Politidirektoratet bedt om at det tas umiddelbart grep.

 5. Sett inn flere busser i Stor-Oslo

  Flere må reise sammen når veikapasiteten i Oslo begrenses kraftig de kommende tre årene. I debattinnlegg i henholdsvis Aftenposten og Budstikka argumenterer NHO Transport for at busstilbudet må styrkes etter sommeren. Det krever politisk prioritering både lokalt og nasjonalt.

 6. Medvirkning og rekruttering er viktig

  En ny veileder for dialog om bedre busstjenester gir bussjåførene innflytelse i anbudsprosesser. Det påpeker NHO Transport i et debattinnlegg i Dagsavisen 16. mai, som oppfølging av Oslo og Akershus Bussarbeiderforenings kritikk om fraværende medvirkning.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: