Nyhetsarkiv

Vis filtrering

788 resultater

Type artikkel
Velg område
788 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Ny veileder for beregning av nettleie

  Nettleien varierer sterkt mellom de ulike nettselskapene og bør dermed ikke reguleres ved hjelp av felles indeks, noe som ville ført til at noen operatører ville bli sterkt underkompensert i forhold til reell kostnadsutvikling. Andre ville blitt overkompensert. Det er dermed utarbeidet en ny veileder for regulering av nettleie, basert på individuell regulering ut fra det enkelte nettselskaps prisutvikling.

 2. 3,5 prosent lønnsvekst innen bussnæringen

  Teknisk beregningsutvalg eller TBU la i dag frem sin foreløpige rapport foran vårens mellomoppgjør. Denne viste at lønnsveksten for 2022 lå på 3,5 prosent innen bussnæringen. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn økte også med 3,5 prosent.

 3. Høyre fikk innspill til sin klimapolitikk i fylker og kommuner

  Lokalvalget nærmer seg. Sentrale politikere i Høyre inviterte ulike organisasjoner til å gi innspill til partiets politikk en "klimahøring" på Stortinget 16.02.23. NHO Transport ga åtte innspill som omfattet kollektivtrafikkens betydning, konkrete rammevilkår og behov.

 4. Bussnæringen i særstilling i næringslivet

  Ifølge NHOs konjunkturbarometer for februar er det kun to næringer med en overvekt av optimister når det gjelder forventninger til fremtidig markedsutvikling, nemlig oljenæringen og bussnæringen. Samtidig viser NHOs ferske kompetansebarometer at bussnæringen har størst mangel på kvalifisert arbeidskraft.

 5. Vil stille krav til ekstra kollisjonsbeskyttelse for busser

  Statens vegvesen har fremmet et forslag om at sikkerhetselementet R-29 skal være installert i alle busser registrert etter 01.06.24. Dette kravet kan bli fremskyndet tidsmessig, og norske myndigheter vil intensivere arbeidet for å få strengere internasjonale sikkerhetskrav for frontbeskyttelse i busser.

 6. Utvidet anerkjennelse av ukrainske førerkort

  Dagens regler for anerkjennelse av ukrainske førerkort endres både med en forlengelse av tidsperioden ukrainske førerkort anerkjennes og at anerkjennelsen endres fra å kun gjelde førerkort klasse B til å gjelde samtlige førerkortklasser.

 7. 70 spanske bussjåfører valgte fast jobb i Norge

  Angelica Gheorghe dro fra Valencia til Stavanger for å kjøre buss for tre år siden. Det har hun ikke angret på. Nå har totalt 70 bussjåfører fra Spania fått norskopplæring og deretter fast jobb hos Connect Bus i Stavanger. NRK har satt søkelyset på hvordan sjåførbehovet i Norge kan løses.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: