Nyhetsarkiv

Vis filtrering

788 resultater

Type artikkel
Velg område
788 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Tar felles initiativ for økt sikkerhet

  Den tragiske bussulykken i Fredrikstad 28. desember viste igjen at det er behov for å øke sikkerheten for sjåfører. Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Jernbaneforbundet, Fagforbundet, Spekter og NHO Transport har på denne bakgrunn tatt to initiativ for å få en raskere innfasing av nytt sikkerhetsutstyr.

 2. Et minutts stillstand for bussene i Østfold

  Hele bussnæringen er preget etter den tragiske bussulykken i Fredrikstad 28. desember. Ulykken medførte at en sjåfør døde, og han skal bisettes 17. januar. Dette vil bli markert i Østfold ved at alle bussene vil stoppe i ett minutt på nærmeste holdeplass klokken 13.00.

 3. Høring om anerkjennelse av ukrainske førerkort for alle førerkortklasser

  Statens vegvesen har sendt på høring forslag om at anerkjennelse av ukrainske førerkort skal utvides fra ett år til å gjelde for hele perioden ukrainske flyktninger kan gis kollektiv beskyttelse i Norge. Det foreslås også at anerkjennelsen endres fra kun å gjelde førerkort klasse B til å gjelde samtlige førerkortklasser.

 4. Burde heller anbefalt nullsats for kollektivbilletter

  Det såkalte Skatteutvalget la frem sin innstilling i formiddag. Utvalget kommer med en rekke forslag til skatte- og avgiftsendringer. Blant annet ønsker utvalget å innføre en felles merverdiavgiftssats på 25 prosent. Dette vil eventuelt medføre at merverdiavgiften på kollektivbilletter øker fra 12 til 25 posent. Konsekvensen blir at kollektivtrafikkens konkurransekraft svekkes.

 5. Møte om strømstøtte

  NHO Transport deltok på et møte med næringsminister Jan Christian Vestre 14.12.22 om prisen på strøm og eventuell fremtidig støtte til næringslivet. Dagens strømstøtteordning for bedrifter utløper 31.12.22, og det foreligger så langt ikke noen akseptable tilbud på fastprisavtaler.

 6. Enova støtter ladestasjoner for tunge kjøretøy

  Enova lanserer et støtteprogram til bedrifter for utbygging av dedikerte ladestasjoner for tunge kjøretøy. Hensikten er å stimulere til økt bruk av tyngre elektriske kjøretøy. Den første søknadsfristen er 31. januar 2023.

 7. Strengere krav til drosjenæringen fra nyttår

  Fra 1. januar 2023 skjerpes kravene til løyvehavere i drosjenæringen. Det blir igjen krav om bankgaranti og taklampe. Kjøretøyene skal være registrert som drosje i Kjøretøyregisteret og godkjent taksameter må dokumenteres. Løyvemyndigheten får hjemmel til å gi dispensasjon fra kravet om loggføring av drosjeturer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: