Nyhetsarkiv

Vis filtrering

788 resultater

Type artikkel
Velg område
788 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Ansvarsforhold ved persontransportberedskap må avklares

  NHO Transports medlemsbedrifter er lokalisert i hele landet og utgjør dermed en betydelig transportkapasitet og -beredskap i samfunnet. Foreningen har bedt Samferdselsdepartementet klargjøre ansvarsforhold og roller når bedriftene utfører transportstøtte for myndighetene.

 2. Konstruktivt møte med ny statssekretær

  Tom Kalsås ble 04.11.22 utnevnt som ny statssekretær i Samferdselsdepartementet. NHO Transport hadde et konstruktivt møte med den nye statssekretæren 01.12.22, hvor utfordringene for foreningens ulike medlemsgrupper ble gjennomgått og diskutert.

 3. Ingen ekstra midler i statsbudsjettet, men i salderingen

  Regjeringspartiene og SV ble tirsdag ettermiddag enige om innretningen på statsbudsjettet for 2023. Endelig budsjett vil ikke inneholde særskilte avsetninger til kollektivformål, men fylkeskommunene får ekstra midler under Stortingets saldering av statsbudsjettet for 2022.

 4. Nei til egenregi

  Samtlige fylkeskommuner bestiller kollektivtilbudet gjennom kontrakter med busselskaper. Samferdselsutvalget i Vestfold-Telemark behandlet 23. november et forslag om å la fylkeskommunen overta bussdriften etter hvert som ulike anbudskontrakter utløper. Dette ble nedstemt i Samferdselsutvalget. Et tilsvarende forslag ble samme dag behandlet i Samferdselsutvalget i Innlandet. I dette fylket ble det vedtatt å utsette saken.

 5. Ber om 1,9 milliarder

  Åtte organisasjoner innen kollektivnæringen ber regjeringspartiene og SV om å avsette 1,9 milliarder kroner i endelig forslag til statsbudsjett. Midlene skal dekke økte energikostnader, og dette beløpet må bevilges for at dagens kollektivtilbud skal kunne opprettholdes i 2023.

 6. Regelverket for offentlige anskaffelser skal gjennomgås

  Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. NHOs ekspert på offentlige anskaffelser advokat Arnhild Dordi Gjønnes blir medlem i utvalget på totalt ni personer.

 7. SV vil gi mer til kollektivtransporten

  SV presenterte i dag sitt alternative statsbudsjett. Partiet vil blant annet avsette 500 millioner for å unngå rutekutt og skape et bedre kollektivtilbud. SV skal nå forhandle med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om et endelig budsjettutkast.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: