Nyhetsarkiv

Vis filtrering

73 resultater

Type artikkel
Velg område
73 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. På vei mot en bedre regulert drosjenæring

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mottok første del av Drosjeutvalgets utredning 30. juni. Utvalget som ledes av Hans Petter Graver, der NHO Transport er representert, foreslår tiltak som skal sikre gode og trygge drosjetjenester i hele landet.

 2. Øker kravene til løyvehaverne

  Samferdselsministeren vil gjeninnføre konkrete krav til innehavere av drosjeløyver. Kravene vil bli knyttet til både kompetanse og økonomisk garanti. I tillegg vil statsråden opprettholde kravene om taksameter.

 3. Tilknytningsavgiften for drosjer kompenseres

  Forskriften for justert kompensasjonsordning for perioden 01.11.21 til og med 28.02.22 ble offentliggjort 28.01.22. Den nye forskriften åpner for at innehavere av drosjeløyver får kompensert hele sentraltilknytningsavgiften.

 4. Endringer i kompensasjonsordningen

  Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall, kompensasjonsordningen, skal gjenopprettes fra og med 01.11.21 og vil i første omgang gjelde ut januar 2022. Den kan bli ytterligere forlenget hvis dagens smittevernrestriksjoner blir opprettholdt utover vinteren.

 5. Uklart om fremtidige drosjereguleringer

  Tidligere regjering sendte ut et høringsnotat i september 2021 vedrørende fremtidig bruk av kontrollutrustninger eller taksametre i drosjer. Det har vakt litt undring at ikke ny regjering har trukket tilbake høringsnotatet siden den ifølge Hurdalsplattform vil "stoppe frislippet i drosjenæringen".

 6. Tilknytningsavgiften til drosjesentraler må kompenseres

  Hjemmekontor, mindre reising og anbefalinger om ikke å reise kollektivt rammer også drosjenæringen i stor grad, og mange aktører er dermed avhengige av å få midler fra kompensasjonsordningen for å dekke uunngåelige faste kostnader. Næringen er imidlertid avhengig av at avgiften for tilknytning til drosjesentralene blir kompensert fullt og helt.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: