Endringer i kompensasjonsordningen

Publisert

Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall, kompensasjonsordningen, skal gjenopprettes fra og med 01.11.21 og vil i første omgang gjelde ut januar 2022. Den kan bli ytterligere forlenget hvis dagens smittevernrestriksjoner blir opprettholdt utover vinteren.

I forbindelse med gjeninnføringen foreslår regjeringen i hovedsak tre endringer. Krav om tilbakebetaling av støtte hvis selskapet går med overskudd i det aktuelle året er en av endringene, og det stilles et tilsvarende krav om tilbakebetaling hvis selskapet betaler utbytte. I tillegg kommer nye regler for kompensasjon for tapt varelager.

Disse endringene krever en endring av tidligere forskrift, og disse ble sendt på høring 23.12.21 med svarfrist 04.01.22. NHO Transport har sendt et eget høringssvar innen fristen, hvor foreningen støtter NHOs synspunkter på de tre skisserte endringene. Les NHOs innspill her.

- I tillegg har vi påpekt skjevheter ved den gamle ordningen, som ny regjering nå kan rette opp. Disse er knyttet til forskjellsbehandlingen av selskaper med leasingsfinansiering kontra aktører med egen- eller bankfinansiering av driftsmidlene, noe som særlig har gått utover turbusselskapene. Det samme gjelder ulik behandling basert på organisasjonsstruktur, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I tillegg har foreningen påpekt at innehavere av drosjeløyver bør få kompensert hele sentraltilknytningsavgiften. Stordrange har størst tro på at regjeringen vil endre forskjellsbehandlingen av finansieringsformer.

- Et Stortingsflertall med dagens regjeringspartier pluss SV, MDG og Fremskrittspartiet fattet 19.05.21 et anmodningsvedtak, hvor man blant annet ba regjeringen om å fremme et forslag om likebehandling av finansieringsformer i krisepakken av februar 2021. Regjeringen etterkom ikke denne anmodningen, og Fremskrittspartiet prioriterte ikke dette da de forhandlet om krisepakken med regjeringen. Men, nå har de rød-grønne flertall og kan vise at de mente alvor, hevder Stordrange.

Les NHO Transports høringssvar her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: