Reis kollektivt med NHO Transports medlemmer

  1. Historisk enighet i bussoppgjøret

    Det ble oppnådd enighet i årets hovedoppgjør på bussiden på morgenkvisten fredag 19.04.24. Partene hadde da forhandlet i åtte timer på overtid, og det er første gang man har blitt enige under forhandlinger og dermed unngått mekling.

  2. NHOs anskaffelseskonferanse 2024

    Den årlige anskaffelseskonferansen arrangeres i Næringslivets Hus 30. mai. Forslag til ny norsk anskaffelseslov, grønn omstilling, små og mellomstore bedrifter og hva kunstig intelligens kan gjøre i offentlige anskaffelser er blant temaene på konferansen.

  3. Endring av maksimalpriser for drosjer

    Konkurransetilsynet har bestemt at maksimalprisene for løyvepliktig drosjetransport skal økes med 5,1 prosent. Årsaken er økte kostnader for drosjenæringen. Drosjetransport er maksimalprisregulert i kommuner hvor det er færre enn 20.000 innbyggere og mindre enn 80 innbyggere per kvadratkilometer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Våre siste innspill til myndighetene

 

Innspill til Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2025-2028

Brev ble sendt til Akershus fylkeskommune april 2024

Stortingshøring: Meld. St. 14 (2023-2024) Nasjonal transportplan 2025-2036


Brev ble sendt til Stortingets transportkomité den 16.04.2024

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: