Reis kollektivt med NHO Transports medlemmer

  1. Varslingskanaler for bedrifter og deres ansatte

    NHO Transports medlemsbedrifter og deres sjåfører observerer mye langs norske veier. Foreningen oppfordrer derfor sjåfører og bedrifter til å benytte allerede eksisterende kanaler for varsling av ureglementerte hendelser.

  2. Forskrift til ny opplæringslov fastsatt

    Forskrift om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (opplæringsforskriften) ble fastsatt 3. juni. Denne vil tre i kraft 1. august, samtidig med den nye opplæringsloven.

  3. Ses vi på NHO Transports seminar 12. juni?

    Treff gode kollegaer 12. juni kl. 11.30. NHO Transport har invitert politikere, toppledere og fagpersoner til å dele deres perspektiver om å reise sammen, kollektivtrafikken som klimaløser og rammevilkår for næringslivet. Håper vi ses i Næringslivets Hus?

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Våre siste innspill til myndighetene

 

Innspill til Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2025-2028

Brev ble sendt til Akershus fylkeskommune april 2024

Mer midler for å unngå kutt i kollektivtilbudet


Høringsnotat ble sendt til Stortingets finanskomité den 21.05.2024

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: