Reis kollektivt med NHO Transports medlemmer

  1. Økt satsing på ekspressbusser

    Stortinget fattet 21. juni 2024 et verbalvedtak om en eventuell tilskuddsordning til langdistansebusser. NHO Transport har på denne bakgrunn sendt et brev til Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, hvor foreningen beskriver hvordan rammebetingelsene for langdistansebusser kan bedres på enkle og kostnadseffektive måter.

  2. En bedre regulert drosjenæring

    Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mottok drosjeutvalgets siste delutredning 5. juli. Utvalgsleder Hans Petter Graver satte med det punktum for totalt to års utredningsarbeid. Flere endringer foreslås for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud og ryddige forhold i næringen.

  3. Starter opp igjen kartlegging av turbussnæringen

    Nå er det høysesong for turbussnæringen. Fra 1. januar 2024 innførte Samferdselsdepartementet nye kabotasjeregler for utenlandske turbusser i Norge. NHO Transport velger derfor å gjenoppta appen for registrering av utenlandske turbusser i Norge. Bli med på registreringen!

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Våre siste innspill til myndighetene

 

Innspill til Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2025-2028

Brev ble sendt til Akershus fylkeskommune april 2024

Mer midler for å unngå kutt i kollektivtilbudet


Høringsnotat ble sendt til Stortingets finanskomité den 21.05.2024

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: