Reis kollektivt med NHO Transports medlemmer

Aktuelt: 

  1. Stor kartlegging av reisevanene i byområdene

    På landsbasis oppga 53 prosent at de hadde svært god eller god tilgang til kollektivtilbudet der de bor Kollektivreisende i Tromsø og Oslo/Akershus var mest fornøyd med tilbudet. Det viser den nye reisevaneundersøkelsen for de syv største byområdene.

  2. Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt satsing på kollektivtrafikk

    Ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt vil en økt satsing på kollektivtrafikk gi omfattende samfunnsøkonomiske gevinster. Dette bør tillegges sterk vekt når regjeringen skal legge frem sitt forslag til ny Nasjonal transportplan på vårparten.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Våre siste innspill til myndighetene

 

Innspill til NTP 2025 – 2026: En mer bærekraftig persontransport

 

Høringsinnspill ble sendt til Samferdselsdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet den 03.07.2023

 

Handlingsplanen for busslærlinger fra 2012 bør oppdateres

 

Brev ble sendt til Statens vegvesen den 22.06.2023

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: