Reis kollektivt med NHO Transports medlemmer

  1. Mer midler for å unngå kutt i kollektivtilbudet

    I et høringsnotat til Stortingets finanskomite ber NHO Transport om mer midler til den fylkeskommunale kollektivtrafikken. Dette er nødvendig for å unngå omfattende rutekutt i flere fylker.

  2. Lønnsoppgjøret for bussjåførene er endelig godkjent

    Resultatet fra forhandlingene om lønnsoppgjøret for bussjåførene er endelig godkjent via arbeidstakersidens uravstemning. Oppgjøret har en ramme på 5,2 prosent, noe som samsvarer med resultatet fra oppgjøret på frontfagsiden.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Våre siste innspill til myndighetene

 

Innspill til Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2025-2028

Brev ble sendt til Akershus fylkeskommune april 2024

Stortingshøring: Meld. St. 14 (2023-2024) Nasjonal transportplan 2025-2036


Brev ble sendt til Stortingets transportkomité den 16.04.2024

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: