Reis kollektivt med NHO Transports medlemmer

Aktuelt: 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

Våre siste innspill til myndighetene

Ansvarsforhold ved persontransportberedskap må avklares

 

Brev sendt til Samferdselsdepartementet den 02.12.2022

 

Høring – forslag om å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter

 

Brev sendt til Justis- og beredskapsdepartementet den 19.12.2022

Våre medlemmer utfører følgende tjenester:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: