Reis kollektivt med NHO Transports medlemmer

Aktuelt: 

  1. Nytt samferdselsløft i NHO

    Næringslivets Hovedorganisasjon lanserer et nytt samferdselsløft 19. september kl. 9. Dette er næringslivets innspill til prioriteringer i ny Nasjonal transportplan, som regjeringen legger frem våren 2024. Velkommen til å delta i presentasjonen med påfølgende politisk debatt, enten fysisk på Majorstuen eller digitalt.

  2. Omfattende rapport om balansert indeksbruk

    NHO Transport og NHO Sjøfart har fått Oslo Economics til å utarbeide en omfattende rapport om balansert indeksbruk ved anbudskontrakter innen person- og sjøtransport. Rapporten konkluderer med at forutsigbar og nøyaktig prisregulering vil gi gevinster for både oppdragsgiver og operatør.

  3. Følg drømmen ikke strømmen 2023

    Onsdag 30. august gikk Følg drømmen ikke strømmen 2023 av stabelen. NHO Transport, SOTIN, NLF med flere kickstartet rekrutteringsturnéen utenfor Børsen i Oslo, som ble offisielt åpnet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Formålet er å vise frem de ulike mulighetene som yrkessjåførutdanningen gir, samtidig bevisstgjøre ungdommene om at yrkessjåførfaget er et trygt og godt yrkesvalg.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Våre siste innspill til myndighetene

 

Innspill til NTP 2025 – 2026: En mer bærekraftig persontransport

 

Høringsinnspill ble sendt til Samferdselsdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet den 03.07.2023

 

Handlingsplanen for busslærlinger fra 2012 bør oppdateres

 

Brev ble sendt til Statens vegvesen den 22.06.2023

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: