Reis kollektivt med NHO Transports medlemmer

  1. Velkommen til digital tariffkonferanse

    NHO Transport avholder tariffkonferansen for medlemsbedriftene torsdag 14.03.24 klokken 09.00. Konferansen avholdes via teams, og hensikten er å informere om gjennomføringen av vårens tariffoppgjør.

  2. Ber om full førerkortpakke i videregående opplæring

    Lærlinger i yrkessjåførfaget i videregående opplæring bør som hovedregel tilbys førerkort for både lastebil og buss. Målet er å styrke rekrutteringen av yrkessjåfører. I en felles henvendelse ber NHO Transport og seks andre organisasjoner Utdanningsdirektoratet tilrettelegge for en slik løsning.

  3. Avvikler den praktiske drosjesjåførprøven

    Regjeringen ønsker å bidra til økt rekruttering av drosjesjåfører i distriktene, sier Samferdselsminister Jon Ivar Nygård i en pressemelding den 20.02.2024.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Våre siste innspill til myndighetene

 

Rekruttering til samfunnskritisk yrke: Full førerkortpakke i yrkessjåførfaget i videregående opplæring

 

Brev ble sendt til Utdanningsdirektoratet 21.02.2024

Høringssar:  NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser


Brev ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementets den 09.02.2024

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: