Anbud i rutebussmarkedet

Vista Analyse AS har vurdert hvordan anbudskonkurranser virker på produktivitetsutviklingen i rutebussmarkedet. Busselskapene stimuleres stadig til økt effektivitet, innovasjon og omstilling gjennom konkurransene. Rapporten ble utarbeidet for NHO Transport i 2021 og er en oppfølging av en rapport fra Vista Analyse i 2018.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: