Foto: Ruter, RedInk, Krister Sørbø

Kostnadsindeks for buss

En veiledning til bruk av bussindeksen

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss

Les om bakgrunnen for bussindeksen og hisotrien her. 

Indeksen blir publisert på SSBs nettsider.

En veileder for behandling av kostnader knyttet til elektrisk energi i busskontrakter ble ferdig i februar 2023. Klikk her for veilederen

Formålet med bussindeksen:

Arbeid med anbudsgrunnlaget (utvikling):

Gjennomføring av indeksregulering (oppfølging):

  • Hente ut indeksverdier for utvalgte indekser

Avgrensning:

Vi uttaler oss ikke om hvilke kostnadskategorier som skal indeksreguleres, men prøver å tilbyr egnete indekser dersom man har valgt å indeksregulere (deler av) kontrakten.

Ved å klikke på lenken under får du tilgang til litt informasjon om bussindeksen, lenker til de ulike vektmatrisene, samt en oversikt over egnethet av indeksene basert på  vurderinger fra NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: