Bussnorsktesten

Bussnorsktesten

Norsktest for minoritetsspråklige bussjåfører

 

Gode språkkunnskaper er en forutsetning for at sjåføren kan utføre jobben sin på en trygg og profesjonell måte. Bussnorsktesten er en arbeidsrelatert test som kan anvendes ved behov for å måle kunnskaper i norsk hos minoritetsspråklige sjåfører eller kandidater til yrket.

Gå til bestillingssiden for Bussnorsktesten her.

 

Usikker på om Bussnorsktesten er relevant for din virksomhet? Ta en demotest her.

 

Bakgrunn og bruksområder

For å utøve yrket har bussjåfører behov for språkferdigheter, spesielt i muntlig kommunikasjon. Bussnorsktesten er et verktøy for å måle relevant språk for bussjåfører. Testen må gjennomføres hos en arbeidsgiver, i en utdanningsinstitusjon eller annen profesjonell aktør, og kan ikke bestilles av privatpersoner. Testen kan benyttes ved rekruttering eller utdanning av sjåfører, for å verifisere språkkrav i forbindelse med anbud, eller som en del av et arbeidsforhold. Den kan gi forutsigbarhet for oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Bussnorsktesten er utviklet av Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune på oppdrag for, og i samarbeid med, NHO Transport. En referansegruppe med deltakere fra bransjens oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere har gitt råd og kvalitetssikret innhold og form på testen. Testen har et nivå som tilsvarer A2 i generell norskkunnskap, men ligger noe høyere på en del fagspesifikke problemstillinger.

Hva inneholder testen 

Testen inneholder arbeidsrelaterte oppgaver i ferdighetene lytte, lese og skrive. Disse oppgavene gjennomføres digitalt. Muntlig språkforståelse kartlegges i en strukturert innledende samtale med kandidaten.  

Lytte- og leseoppgavene i testen blir rettet automatisk. Testen inneholder to skriftlige oppgaver som må vurderes av en godkjent testleder. Testen tar cirka 1 time.

Hvordan gjennomføres testen

Medlemsbedrifter i NHO Transport har anledning til å opprette en administrasjonsportal for å gjennomføre alle deler av testen i egen regi. Opplæringskompetanse i bedriften og et visst volum på antall tester er grunnlaget for at det skal være hensiktsmessig med egen portal. De som skal være testledere under prøveavlegging og vurdere skriftlige besvarelser må ha gjennomført et kurs i regi av Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune. Kurset arrangeres digitalt.

Bedrifter som har et lite volum av testing eller ikke er medlem i NHO Transport kan gjennomføre tester uten å etablere en egen portal. Ved bestilling vil de få opprettet brukertilgang, og få skriftlig informasjon om hvordan testen utføres. Det er retningslinjer knyttet til gjennomføringen av testen. Blant annet må bedriften oppnevne en opplæringsansvarlig med god norskkompetanse som leder testgjennomføringen, og det må finnes egnede lokaler og nøytrale PCer for avlegging av testen. For alle enkelttester vil Voks Bærum være vurderingssted for skriftlige besvarelser.

Resultater – bestått eller nødvendig kompetanseheving

Kandidater som består alle deler av testen vil få et prøvebevis.

Kandidater som ikke består testen må kvalifisere seg bedre gjennom norskkurs og generell språktrening.

Det er en karantenetid på 1 mnd. før man kan gå opp til ny prøve. Dette er et minimum, og kandidaten bør bruke den tiden som er nødvendig for å oppnå forventet kompetanse.

Praktisk informasjon og priser for Bussnorsktesten

Test: Norsk arbeidsspråk for minoritetsspråklige bussjåfører

Form: Digitalt via PC og muntlig samtale

Tid: Den digitale testen tar ca. 1 time

   Priser
 For bedrifter som har eller skal opprette administrasjonsportal
 
 Kurs testleder  Kr. 1.850
 Etablere portal  Kr. 1.250
 Pr. test med portal  Kr. 160
 For bedrifter uten administrasjonsportal  
 Pr. test uten portal  Kr. 675
 Medlem i NHO Transport uten portal  Kr. 475

Alle priser er oppgitt inkl. mva

 

Gå til bestillingssiden for Bussnorsktesten her.

  • Martin Winsnes Thrane
  • Advokat MNA

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: