Nyhetsarkiv

Vis filtrering

221 resultater

Type artikkel
Velg område
221 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nytt samferdselsløft i NHO

  Gode transportårer har alltid vært viktige forutsetninger for at folk skal kunne bo og arbeide i hele landet. Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet. NHOs femte samferdselsløft ble presentert 19.09.23.

 2. Skatteutvalgets forslag vil svekke kollektivtrafikken

  Skatteutvalgets anbefaling om å innføre én enhetlig merverdiavgiftssats på 25 prosent vil få negative konsekvenser for kollektivtilbudet og de kollektivreisende, mens privatbilismen blir tilsvarende styrket. NHO Transport har derfor argumentert mot at dette forslaget fra flertallet i utvalget gjennomføres.

 3. Møt andre private eiere

  NHO arrangerer 20. april en egen konferanse for private bedriftseiere. I løpet av dagen blir det foredrag og muligheter for å prate direkte med politikere. Det blir også anledning til å utveksle erfaringer med andre private bedriftseiere. Konferansen avholdes på Sentralen i Oslo Sentrum 20. april.

 4. Uklart om fremtidige drosjereguleringer

  Tidligere regjering sendte ut et høringsnotat i september 2021 vedrørende fremtidig bruk av kontrollutrustninger eller taksametre i drosjer. Det har vakt litt undring at ikke ny regjering har trukket tilbake høringsnotatet siden den ifølge Hurdalsplattform vil "stoppe frislippet i drosjenæringen".

 5. Tilknytningsavgiften til drosjesentraler må kompenseres

  Hjemmekontor, mindre reising og anbefalinger om ikke å reise kollektivt rammer også drosjenæringen i stor grad, og mange aktører er dermed avhengige av å få midler fra kompensasjonsordningen for å dekke uunngåelige faste kostnader. Næringen er imidlertid avhengig av at avgiften for tilknytning til drosjesentralene blir kompensert fullt og helt.

 6. Ber om forbedringer av kompensasjonsordningen

  På pressekonferansen 14. desember opplyste finansminister Trygve Slagsvold Vedum at kompensasjonsordningen for næringslivet ville bli reetablert med virkning fra og med 1. november 2021. NHO Transport har i et eget notat gjentatt at ordningen bør korrigeres for visse skjevheter og konkurransevridende effekter.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: