Nye restriksjoner gir inntektstap

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringen innførte en rekke covid-19 relaterte restriksjoner fra og med midnatt 02.12.21. Disse gjelder i første omgang for det sentrale Østlandsområdet, men kan bli implementert i flere regioner eller på landsbasis hvis smitteutviklingen ikke snur.

De nye restriksjonene vil redusere folks mobilitet og reiselyst, noe som vil gå utover persontransportselskapene.

Antall reisende med fylkeskommunale kollektivmidler har vist en positiv utvikling de siste ukene, men nå kan passasjerene igjen bli borte på grunn av økt bruk av myndighetenes anbefalinger og restriksjoner.

- Vi vil se an utviklingen i noen dager. Hvis passjerandelen igjen faller ned på 60-70 prosent av nivået i 2019, vil en stor del av billettinntektene bli borte. Den fylkeskommunale kollektivtrafikken har fått midler til omstilling i første halvår 2022, men disse kan i verste fall gå med til å dekke inntektstapet de tre første månedene av neste år. I så tilfelle vil Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport be regjeringen om å gjenoppta ordningen med kompensasjon for tapte billettinntekter. Dette er nødvendig for å skape forutsigbarhet og unngå kutt i rutetilbudet, sier adminstrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO jobber også hardt for at myndighetene skal gjenopta den generelle kompensasjonsordningen. Denne dekket deler av bedriftenes uungåelige faste kostnader ved større fall i omsetningen.

- Dette er spesielt viktig for turbussnæringen. NHO Transport skal ha et møte med statssekretær i Samferdselsdepartementet 9. desember, hvor både ekspress-, fly- og turbussaktørenes utfordringer vil være tema, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Omfattende krav til karantene etter kontakt med smittede eller mistanke om smitte har medført et aksellerende sykefravær. Dette kan etter hvert gjøre det vanskelig å opprettholde ordinær drift noen steder.

- Økt sykefravær representerer også en kraftig kostnadsøkning for bedriftene, og spesielt for busselskapene. Det må betales lønn til den som er i karantene, lønn til vikar og eventuelle gebyrer fra oppdragsgiver for eventuelle kanselleringer og forsinkelser. Regjeringens forslag om å redusere arbeidsgiverperioden til fem dager er ikke tilstrekkelig. Den må ned til tre dager som tidligere under pandemien, noe NHO jobber for å få til, sier Stordrange.

Les mer om tiltakene og NHOs vurdering av situasjonen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: