Nyhetsarkiv

Vis filtrering

216 resultater

Type artikkel
Velg område
216 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sett inn flere busser i Stor-Oslo

  Flere må reise sammen når veikapasiteten i Oslo begrenses kraftig de kommende tre årene. I debattinnlegg i henholdsvis Aftenposten og Budstikka argumenterer NHO Transport for at busstilbudet må styrkes etter sommeren. Det krever politisk prioritering både lokalt og nasjonalt.

 2. Stor kartlegging av reisevanene i byområdene

  På landsbasis oppga 53 prosent at de hadde svært god eller god tilgang til kollektivtilbudet der de bor. Kollektivreisende i Tromsø og Oslo/Akershus var mest fornøyd med tilbudet. Det viser den nye reisevaneundersøkelsen for de syv største byområdene.

 3. Ber Stortinget om et kollektivløft

  Regjeringspartiene og SV innleder nå forhandlinger om endelig statsbudsjett for 2024. Finanskomiteen har ansvaret for disse forhandlingene, og Fagforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet, Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, NHO Transport og Yrkestrafikkforbundet har sendt et felles notat til komiteen.

 4. Reis kollektivt til byens beste

  Aftenposten hadde 15. august en lederartikkel om konsekvenser for trafikkavviklingen i Oslo når Ring 1 skal stenges i tre år i forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal. Avisen anmoder om statlig hjelp til redusert biltrafikk og flere kollektivreiser i denne perioden.

 5. Midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene

  Ekstremværet Hans har medført at mange veier er stengt og en del toglinjer er ute av drift. For å lette på situasjonen, har Statens Vegvesen gitt midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelser for førere som "utfører nasjonal og internasjonal veitransport av gods og personer, og som påvirkes av den ekstraordinære værsituasjonen i Sør-Norge og forsinkelsene dette medfører".

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: