Veileder for dialog om bedre busstjenester

Publisert

For å sikre et attraktivt kollektivtilbud er det viktig med samarbeid og innspill fra alle involverte aktører. En ny veileder gir en enkel innføring i når og hvordan de ansattes representanter kan påvirke anbudsprosesser i kollektivtrafikken.

Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har samarbeidet om å lage en felles veileder for dialog mellom arbeidstakere og oppdragsgivere i anskaffelsesprosessen. Alle arbeidstakerorganisasjonene stiller seg bak veilederen.

- Vi startet med blanke ark og har gjennom konstruktive diskusjoner kommet frem til hvordan de ansattes erfaring og kunnskap kan komme til nytte for oppdragsgivere som utformer og følger opp anbudskontrakter med operatørene, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Veilederen er ment som et verktøy for både oppdragsgivere og de ansattes representanter i busselskapene.

- Partsforholdet mellom busselskapene og deres ansatte er godt regulert i avtaleverket og er derfor ikke en del av denne veilederen, sier Martin W. Thrane, advokat i NHO Transport.

Fra arbeidsgiversiden deltok også Terje Draugsvoll, HR-sjef i Connect Bus AS, i utformingen av veilederen.

Les veilederen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: