Skriftlig spørsmål i Stortinget

Bildet viser Stortinget i Oslo

Foto: NHO Transport v/ Eskil Sæterlien

Stortingsrepresentant for Høyre i Hordaland, Liv Kari Eskeland, sendte et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om ukrainske flyktninger og barrierer for å bli bussjåfører. Svaret kan gi grunn til optimisme.

Spørsmålet til Eskeland handler om bussbransjens sjåførbehov og bransjens barrier for å kunne rekruttere ukrainske flyktninger inn i sjåføryrket. Eskeland trekker også frem at NHO Transport har funnet et ukrainsk nettsted med mange paralleller til norske Altinn. Dette kan utstede vandelsattester til ukrainske statsborgere.

- NHO Transport har imidlertid i et eget brev til Samferdsels- og Justisministeren datert 11.08.23 påpekt at norske myndigheter selv må undersøke det ukrainske nettstedets kvalitet før vandelsattestene eventuelt godkjennes. Det burde kunne gjøres raskt via den norske ambassaden i Kiev eller via kontakt med ukrainske myndigheter, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Grunn til optimisme

I svaret fra samferdselsministeren skriver Nygård at "Justis- og beredskapsministeren og jeg er i dialog om handlingsrommet for tilpasninger for ukrainske flyktninger som ønsker å jobbe som bussjåfør i Norge". 

- Det er svært positivt at Liv Kari Eskeland stilte skriftlig spørsmål til statsråden. Det er også bra at det nå jobbes med mulige tilpasninger av regelverket slik at bransjen kan gi flyktningene en sosial og meningsfull jobb, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: