Nytt samferdselsløft i NHO

Publisert

Gode transportårer har alltid vært viktige forutsetninger for at folk skal kunne bo og arbeide i hele landet. Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet. NHOs femte samferdselsløft ble presentert 19.09.23.

Last ned Samferdselsløftet (pdf) 

Se opptak fra lanseringen

Samferdselsløftet er næringslivets innspill til ny Nasjonal transportplan. Det kommer blant annet frem at kollektivtrafikken trenger rammevilkår og konkurransekraft for å kunne ivareta sin funksjon og utvikle tilbudet i tråd med nye mobilitetsbehov og -vaner. Forutsigbar finansiering av et kostnadseffektivt og attraktivt kollektivtilbud er viktig.

Det er fornuftig med målet om nullvekst i de største byene, satsing på kollektivtransport, knutepunktfortetting og bruk av insentiver som stimulerer til det grønne skiftet, både for persontransport og varetransport. Byvekstavtaler der areal- og transportpolitikken samordnes, er en riktig og nødvendig politikk.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: