Krever friske midler til fylkeskommunal kollektivtrafikk

Publisert

Regjeringen lovet på sin pressekonferanse 14. desember at den fylkeskommunale kollektivtrafikken skulle få kompensert tapte billettinntekter til og med 31. mars 2022. Imidlertid vil regjeringen bruke allerede bevilgede penger til kollektivsektoren for å dekke inntektstapet.

Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport, NHO Sjøfart, Spekter og alle arbeidstakerorganisasjonene innen fylkeskommunal persontransport har på denne bakgrunn sendt et felles notat til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. I tillegg har finansminister Trygve Slagsvold Vedum og kommunalminister Bjørn Arild Gram fått kopi.

- I det endelige budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene 29. november ble det avsatt 500 millioner til omstilling av den fylkeskommunale kollektivtrafikken i 2022. I tillegg fikk fylkeskommunene 900 millioner ekstra i frie midler, og en vesentlig del av dette beløpet skal brukes på omstilling av kollektivtrafikken. Da kan ikke plutselig regjeringen omdisponere disse pengene til kompensasjon for tapte billettinntekter, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I notatet blir det fremhevet at kollektivsektoren har et stort behov for omstilling etter at alle covid-19-restriksjonene er avviklet, og de bevilgede 500 millionene pluss en større andel av frie midler må reserveres for omstillingsformål. Det antas at tapte billettinntekter første kvartal 2022 vil overstige en milliard hvis dagens restriksjoner opprettholdes til utgangen av mars.

- Tapte billettinntekter må dermed gis som en ekstra bevilgning utover vedtatte statsbudsjett. En rekke andre kompensasjonsordninger vil også kreve midler utover statsbudsjettet. Regjeringen må dermed beskrive alle kompensasjonsordninger og inndekningen av disse i egen Stortingsproposisjon, som må behandles av nasjonalformsalingen i januar, avslutter Stordrange.

Les notatet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: