Ekstra midler til kollektivtrafikken

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Jon Arne Foss.

NHO Transport meldte i går at regjeringspartiene og SV i sitt budsjettforlik har avsatt 500 millioner til den fylkeskommunale kollektivtrafikken i en egen "kollektivpakke". Dette samsvarer med Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transports innspill til de tre partiene i forkant av budsjettforhandlingene.

I tillegg avsatte tidligere regjering 400 millioner ekstra i frie midler til fylkeskommunene. Ny regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet plusset på 500 millioner slik at økningen i frie midler blir på totalt 900 millioner.

- Vi er glade for at budsjettforhandlingene medførte at kollektivtrafikken fikk 500 millioner i tråd med våre innspill. Men når dette beløpet ble fastsatt, ble det forutsatt at kollektivtrafikken fikk størstedelen av økningen i frie midler. Nå må oppdragsgiverne og operatørene følge opp fylkespolitikernes budsjettbehandlinger i desember og sørge for at kollektivtrafikken får en vesentlig del av økningen i frie midler, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

Han tilføyer at behovet for 500 millioner og majoriteten av økningen i frie midler ble estimert for fire uker siden. Smittetallene har i ettertid økt kraftig, og antall reisende er fortsatt lavt i forhold til 2019.

- Det kan dermed bli nødvendig å be om ekstra midler i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. Dette legges frem i begynnelsen av mai og sluttbehandles av Stortinget i juni, sier Stordrange.

Budsjettforliket inneholder også en rekke såkalte verbalvedtak, hvor regjeringen bes om å utrede ulike forslag før endelige vedtak fattes. Verbalvedtak kan også inneholde en konkret beslutning om iverksettelse av tiltak.

- Eksempelvis skal regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett utarbeide et forslag om fritak for veibruksavgift for drivstoffblandinger på 100 prosent avansert biodrivstoff. Dette er positivt og noe NHO Transport har jobbet for å få innført siden forslag om full veibruksavgift kom i forbindelse med statsbudsjettet for 2020, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: