Uklart om fremtidige drosjereguleringer

Publisert

Tidligere regjering sendte ut et høringsnotat i september 2021 vedrørende fremtidig bruk av kontrollutrustninger eller taksametre i drosjer. Det har vakt litt undring at ikke ny regjering har trukket tilbake høringsnotatet siden den ifølge Hurdalsplattform vil "stoppe frislippet i drosjenæringen".

Det fremgår også av Hurdalsplattformen at ny regjering vil gjeninnføre antallsreguleringen, tilknytningsplikten og krav om driveplikt. Den vil med andre ord fjerne mange av elementene i tidligere regjerings drosjereform, som trådte i kraft 01.11.20.

- NHO Transport har svart på høringnotatet innen fristen, som var 22.12.21. Men, det er vanskelig å ta stilling til ett element innen et bredt regelverk når man ikke vet hvordan øvrige bestemmelser vil bli utformet. Regjeringen burde dermed ha trukket høringsnotatet og kommet tilbake med et helhetlig forslag til omlegging av reformen fra 01.11.20, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport hadde et eget møte for drosjemedlemmmene 17.12.21. Hensikten var å diskutere innholdet i høringsnotatet om fremtidig bruk av kontrollutrustninger eller taksametre.

- Møtet viste at det var varierende oppfatninger blant medlemsbedriftene om mange sider ved dagens regelverk og ny regjerings signaler i Hurdalsplattformen. Vi har dermed i vårt høringssvar forsøkt å legge oss på et felles multiplum av de ulike synspunktene, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Les høringssvaret her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: