Nyhetsarkiv

Vis filtrering

3 resultater

Type artikkel
Velg område
3 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Mer informasjon om nye kabotasjeregler

    Samferdselsdepartementet har i et eget brev til NHO Transport klargjort at de nye reglene for kabotasje på turbussiden skal håndheves av politiet og Statens vegvesen. Det vil ikke bli åpnet for dispensasjon fra de nye reglene.

  2. Ber om presiseringer

    NHO Transport er svært tilfreds med regjeringens innføring av klare begrensninger for utenlandske turbusselskapers kabotasjevirksomhet i Norge. Likevel ber foreningen i eget brev om et snarlig møte med Samferdselsdepartementets politiske ledelse for å få avklart en del vesentlige forhold knyttet til de nye bestemmelsene.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: