Ber myndighetene prioritere kontroll av turbusskabotasje denne sommeren

Publisert

Bildet viser turbusser parkert utenfor Frognerparken

Foto: NHO Transport v/ Eskil J. Sæterlien

I et brev til Statens vegvesen og politiet ber NHO Transport om at kontroll av utenlandsk turbusskabotasje blir høyt prioritert sommersesongen 2024. Dette i lys av det nye rammeverket for kontroll med persontransportkabotasje.

Fra 1. januar 2024 innførte Samferdselsdepartementet nye kabotasjeregler for utenlandske turbusser i Norge. Det nye rammeverket for kontroll med persontransportkabotasje innebærer ikke endringer i regelverket, men er en klargjøring av det mye omtalte begrepet «midlertidig» kabotasje.

Nytt regelverk tilsier at en utenlandsk turbuss fra 1. januar 2024 kan operere i Norge i perioder på maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår. Starten på kabotasjeperioden regnes fra den dagen transportøren/bussen starter på den første kabotasjeturen i Norge. For å avslutte en kabotasjeperiode i Norge må bussen fysisk ut av landet.

- Vi erfarer at det allerede er betydelig aktivitet fra utenlandske turbusser i Norge. Det viktigste for hele den norske turbussnæringen nå er at kontrollmyndighetene faktisk prioriterer, og gjennomfører, kontroll av utenlandsk turbusskabotasje sommersesongen 2024, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

Her kan du lese brevet sendt til kontrollmyndighetene

  • Eskil Johnsrud Sæterlien
  • Næringspolitisk rådgiver

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: