Mer informasjon om nye kabotasjeregler

Bildet viser en buss med trær i bakgrunnen

Foto: NHO Transport v/ Eskil Sæterlien

Samferdselsdepartementet har i et eget brev til NHO Transport klargjort at de nye reglene for kabotasje på turbussiden skal håndheves av politiet og Statens vegvesen. Det vil ikke bli åpnet for dispensasjon fra de nye reglene.

Departementets brev er et svar på NHO Transports henvendelse av 05.01.24. Samferdselsdepartementet presiserer blant annet at fremtidige kontroller skal håndheves basert på fellesskapstillatelser i henhold til EU-forordning 1073-2009 artikkel 17. I tillegg skal kjøreskjema nedfelt i samme forordning legges til grunn, og dette kravet er også nedfelt i yrkestransportforskriften § 55.

- Vi håper at politiet og Statens vegvesen vil prioritere kontroller av utenlandske turbusser og deres virksomhet i Norge. Som vi skrev i vårt brev til departementet 05.01.24, har det liten hensikt å ha bestemmelser uten at disse blir håndhevet på en effektiv måte, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Samferdselsdepartementet har også informert myndighetene i øvrige EU- og EØS-land om de nye bestemmelsene. Dette er gjort via Norges EU-delagasjon.

- NHO Transport har i tillegg utarbeidet et kort faktaark om de nye kabotasjebestemmelsene på engelsk. Dette vil være lett tilgjengelig på foreningens nettsider, og vi anmoder våre medlemsbedrifter om å videreformidle dette til sine kontakter og kollegaer i utlandet, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

Her kan du lese brevet om det nye regelverket som Samferdselsdepartementet har formidlet til transportmyndigheter i øvrige EU/EØS-land.

Her kan du lese brevet fra Samferdselsdepartementet til NHO Transport fra 23.01.2024

Here you can read a brief introduction to the new cabotage rules for passenger transport in Norway 2024

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: