Dokumenter

136 resultater

Type dokument
Velg område
136 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring – forslag til forskrift om miljøkrav til drosjenæringa i kommunene i tidligere Sogn og Fjordane

  Høring angående Vestland fylkeskommunes forslag til forskrift om å innføre miljøkrav til drosjenæringen i kommuner i tidligere Sogn og Fjordane

 2. Høring - Veiledning V123 Tilrettelegging for kollektivtrafikk

  Veiledningen bygger på krav gitt i vegnormalene og har til hensikt å vise hvordan man kan tilrettelegge for kollektivtransport på offentlig veg, både på nye veger/anlegg og ved utbedring av eksisterende infrastruktur.I revisjonen har veiledningen endret navn til V123 Tilrettelegging for kollektivtrafikk.

 3. Vil Covid-19 pandemien gi langsiktig nedgang for kollektivtrafikken?

  NHO Transport lanserte en ny rapport i februar 2021: Vil Covid-19 pandemien gi langsiktig nedgang for kollektivtrafikken? Rapporten er utarbeidet av Stakeholder AS på vegne av NHO Transport

 4. Høringsuttalelse - Bompengeutvalg

  Høringsuttalelse - Rapport fra utvalget som har sett på framtidige inntekter i bomringene

 5. Revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff og energibærere til veitransport

  Direktoratet foreslår, med basis i råd fra Miljødirektoratet, at flytende biodrivstoff ikke lenger skal anbefales (premieres) i offentlige transportkontrakter.

 6. Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje

  NHO Transport har besvart høringen om endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: