Dokumenter

144 resultater

Type dokument
Velg område
144 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Innspill til myndighetenes pakker med smitteverntiltak ved ulike tiltaksnivå

  NHO Transports hovedbudskap til myndighetenes rammeverk for tiltak differensiert ut fra smittenivået i samfunnet.

 2. Høringssvar - EUs mobilitetspakke

  NHO Transport har besvart høring om endringer i forskrift om kjøre- og hviletid og yrkestransportforskriften i forbindelse med innføringen av EUs mobilitetspakke i norsk rett.

 3. NOU 2021:6. Høringsuttalelse til Koronakommisjonens rapport

  På oppdrag fra regjeringen har Koronakommisjonen i NOU 2021:6 grundig gjennomgått og evaluert myndighetenes håndtering av pandemien. NHO Transport leverte en høringsuttalelse til kommisjonens rapport, med perspektiv fra en samfunnskritisk og berørt næring.

 4. Forslag til endringer i yrkestransportloven og ny forskrift om gebyr for overtredelser av yrkestransportloven

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen på høring forslag til endring i yrkestransportloven og forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr. Forslagene gjelder i hovedsak brudd på kabotasjereglene. Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme.

 5. Høring – forslag til forskrift om miljøkrav til drosjenæringa i kommunene i tidligere Sogn og Fjordane

  Høring angående Vestland fylkeskommunes forslag til forskrift om å innføre miljøkrav til drosjenæringen i kommuner i tidligere Sogn og Fjordane

 6. Høring - Veiledning V123 Tilrettelegging for kollektivtrafikk

  Veiledningen bygger på krav gitt i vegnormalene og har til hensikt å vise hvordan man kan tilrettelegge for kollektivtransport på offentlig veg, både på nye veger/anlegg og ved utbedring av eksisterende infrastruktur.I revisjonen har veiledningen endret navn til V123 Tilrettelegging for kollektivtrafikk.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: