Høringssvar - Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid

NHO Transport har besvart høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår blant annet å lovfeste en drøftings- og dokumentasjonsplikt før hver ansettelse i deltidsstilling og at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter eller lignende foran tilkallingsviakrer. NHO Transport mener at det ikke bør innføres en drøftings- og dokumentasjonsplikt før hver ansettelse i deltidsstilling da dette vil bli uforholdsmessig byrdefylt får våre medlemmer. I tillegg mener NHO Transport at det bør ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme hvem som skal tildeles ekstravakter, og at det vil medføre en rekke administrative og økonomiske konsekvenser dersom deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter foran tilkallingsvikarer, blant annet på bakgrunn av geografiske avstander.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: