Lønnsoppgjøret for bussjåførene er endelig godkjent

Publisert

Resultatet fra forhandlingene om lønnsoppgjøret for bussjåførene er endelig godkjent via arbeidstakersidens uravstemning. Oppgjøret har en ramme på 5,2 prosent, noe som samsvarer med resultatet fra oppgjøret på frontfagsiden.

Arbeidstaker- og abeidsgiversiden var enige om oppgjøret etter lange forhandlinger 19.04.24. Som vanlig, gikk resultatet til uravstemning blant arbeidstakerne, og denne ble avsluttet 15.05.24. Resultatet ble akseptert med et forholdsvis stort flertall.

- Det er første gang i Bussbransjeavtalens historie at partene har blitt enige under forhandlinger og dermed unngått mekling. Under forhandlingene klarte begge parter å ta og gi på en konstruktiv måte, og løsningen vil forhåpentligvis bidra til å lette rekrutteringen av nye sjåfører, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Forhandlingsløsningen består av følgende hovedelementer:

- En økning av timelønnen på totalt 11 kroner. Dette beløpet består av et generelt tillegg på syv kroner og et normallønnstillegg på fire kroner. Partene er også enige om et eget reguleringstillegg i forbindelse med mellomoppgjøret i 2025, og minstelønnssatsene for andre grupper enn rutebussjåfører er også hevet .  

- Sjåførene får et nattillegg på 40 prosent mellom klokken 01.30 og 04.30, og ekspressbussjåførene får samme ubekvemstillegg som sjåfører på anbudsbaserte ruter. Sjåførene vil også bli kompensert når pausene overgår 30 minutter.

I tillegg skal et partssammensatt utvalg se nærmere på etter- og videreutdanningsbehovet basert på den kommende innstillingen fra regjeringens kompetanseutvalg. Dette utvalget skal også vurdere hvordan bussjåføryrket kan bli mer attraktivt for småbarnsforeldre, hvordan man skal få flest mulig til å velge fast ansettelse og om det er behov for å gjøre noen justeringer av ordningen med forskuttering av sykepenger.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: