NHO Transport

Innhold

Hovedtallene klare

Nyhet, Lønn og tariff, Næringspolitikk

Publisert

Foto: Norges Bank

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 17.02.20 frem sin foreløpige rapport, som vil danne grunnlaget for vårens hovedoppgjør. Denne viste at lønnsveksten for industriarbeidere i 2019 utgjorde 3,1 prosent. NHO og LOs anslag lå på 3,2 prosent.

Medlemmene av teknisk beregningsutvalg er utnevnt ved kongelig resolusjon og består av fagfolk fra Statistisk sentralbyrå, representanter fra regjeringen og medlemmer fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Direktør i Statistisk sentralbyrå, Geir Axelsen, presenterte utvalgets foreløpige rapport 17.02.20.  

- Gjennomsnittlig lønnsvekst i de største forhandlingsområdene lå imidlertid på 3,4 prosent, og det er særlig stat og kommune som trekker lønnsveksten opp. Disse sektorene hadde en økning på henholdsvis 3,8 og 3,5 prosent. Prisveksten for 2019 er anslått til 1,5 prosent så de fleste grupper har fått en kraftig reallønnsvekst, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Teknisk beregningsutvalg vil i midten av mars offentliggjøre tall for lønnsveksten innen hvert enkelt tariffområde. Da vil også konkrete tall for arbeidstakere tilknyttet Bussbransjeavtalen bli tilgjengelige.

Les NHOs kommentarer til tallene fra teknisk beregningsutvalg:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: