NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

19 resultater

Type artikkel
Velg område
19 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhet og beredskap, Kollektivtransport smittevernveileder, smittervern

  Oppdatert smittevernveileder for kollektivtransport

  Helsedirektoratet publiserte en ny versjon av smittevernveilederen for offentlig transport 11.09.20. Den angir råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak ved kollektivreiser. I tillegg angis forsterkede tiltak som kan innføres ved økt smitterisiko lokalt.

 2. Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhet og beredskap, Kollektivtransport kollisjonsbeskyttelse

  Forbedret kollisjonssikkerhet tema i Stortinget

  Arne Nævra fra SV har stilt skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide om bedre kollisjonssikkerhet i nye busser. Nævra etterspør krav til kollisjonsbeskyttelse i regelverket eller i fylkeskommunale anbud.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhet og beredskap, Kollektivtransport kollisjonsbeskyttelse

  Etterlyser nye internasjonale krav til kollisjonsbeskyttelse

  NHO Transport har bedt om møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide for å påvirke ECE-kravene til kollisjonsbeskyttelse i busser. Hensikten er å begrense skadeomfanget ved eventuelle møteulykker.

 4. Nyhet, Arbeidsliv, Næringspolitikk, Sikkerhet og beredskap, Kollektivtransport coronavirus

  Utløp av kjøresedler for yrkessjåfører

  Noen yrkessjåfører får ikke fornyet kjøreseddelen sin innen lovpålagt frist. Politidirektoratet bekrefter i et brev til NHO Transport 23.03.20 at de vil prioritere dispensasjonssøknader i tiden fremover. De vil da vurdere å gjøre unntak fra bestemmelsen om kjøresedlers gyldighetstid i yrkestransportloven § 37 a tredje ledd dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende har en samfunnskritisk funksjon.

 5. Nyhet, Arbeidsliv, Sikkerhet og beredskap koronaviruset

  Endringer i permitteringsreglene

  Regjeringen lanserte i dag sin første krisepakke i forbindelse med korona-pandemien. Arbeidsgiver skal nå kun betale lønn for de to første permitteringsdagene i stedet for 15. De såkalte ventedagene blir også fjernet slik at arbeidstaker får dagpenger fra første dag, og dagpenger utbetales ved reduksjon i arbeidsforholdet på 40 prosent mot 50 prosent tidligere. Varslingsplikten er som tidligere.

 6. Nyhet, Arbeidsliv, Sikkerhet og beredskap koronaviruset, permittering

  Korona

  Regjeringen kunngjorde 10.03.20 at de ville lette på permitteringsreglene på grunn av korona-situasjonen, men de konkrete endringer vil ikke bli kjent før 13.03.20. NHO sine anbefalinger vil kontinuerlig bli oppdatert, og NHO Transport anbefaler medlemsbedriftene å følge disse.

 7. Nyhet, Arbeidsliv, Sikkerhet og beredskap koronaviruset

  Møte med næringsministeren om korona

  Næringsminister Iselin Nybø hadde invitert NHO og en representant fra hver landsforening til et møte 10. mars. Hensikten var å diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for å møte næringslivets utfordringer med korona-viruset.

 8. Nyhet, Arbeidsliv, Sikkerhet og beredskap

  Råd om korona-viruset

  Korona-viruset har etter hvert nådd flere land i Europa, og 19 personer er så langt smittet av viruset i Norge. NHO har en omfattende nettside om arbeidsrettslige sider ved smitte, og denne siden inneholder også lenker til andre nettsider med nyttig informasjon.

 9. Nyhet, Arbeidsliv, Næringspolitikk, Sikkerhet og beredskap, Kollektivtransport kollektivtransport

  Anbefaler strengere krav til kollisjonsbeskyttelse

  I et innlegg i Dagbladet 19. november argumenterer NHO Transport for strengere internasjonale krav til kollisjonsbeskyttelse for bussjåfører. Statens Vegvesen Vegdirektoratet må sette fullt trykk på å få endret regelverket.

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhet og beredskap, Kollektivtransport sikkerhet, Sikkerhet og beredskap

  Ber om strengere krav til kollisjonsbeskyttelse i buss

  Det internasjonale regelverket for kollisjonsbeskyttelse i busser bør endres. Kravene til busser bør bli like strenge som for andre kjøretøyer. Myndighetene bør også vektlegge yrkessjåførenes opplevde trygghet i vurderingen av regelverket. Det mener Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: