Løyvefritak fjernes

Samferdselsdepartementet skriver i et svarbrev til NHO Transport at mulighetene for å søke om løyvefritak for såkalte småskala reiselivsbedrifter blir borte når drosjereformen trer i kraft per 01.07.20. Slike bedrifter må da som ordinære aktører søke om drosjeløyve hvis de ønsker å bruke kjøretøy for inntil åtte passasjerer. Er det behov for plass til flere passasjerer, må aktørene tilfredsstille kravene til turbussløyve.

Samferdselsdepartementets brev er et svar på NHO Transports henvendelser av 20.12.19 og 06.01.20*. Det første brevet dreide seg om innføring av alternativer til taksametre og det andre om uklarheter rundt forskriftsendringene som departementet presenterte i begynnelsen av desember 2019.

- Det er gledelig at ordningen med løyvefritak fjernes. Denne har vært svært utbredt i enkelte fylker og har bidratt til å utvanne kundegrunnlaget til ordinære drosje- og turbusselskaper. Det er dessuten betenkelig at man har tillatt disse bedriftene å kjøre rundt med mange passasjerer uten krav utover ordinært førerkort, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Samferdselsdepartementet lover også at eventuelle endringer i krav om taksameter vil bli sendt på høring før eventuelle iverksettelse, og departementet vil også vurdere om det er behov for ytterligere spesifisering av muligheter for å slippe merking av kjøretøy brukt som selskapsvogner. Dagens system for nummerering av løyver vil bli videreført for eksisterende løyver, og det vil bli gitt nærmere informasjon om struktur for løyver utstedt etter 01.07.20.

- Samferdselsdepartementet opplyser også at Statens vegvesen har fått i oppdrag å utforme eksamen for drosjeførere, og prøven vil være klar før 01.07.20. Vegvesenet vil også gi omfattende informasjon om prøven på sine nettsider i god tid før prøven blir tilgjengelig, sier Stordrange.

For øvrig har Samferdselsdepartementet invitert berørte parter til et eget møte 03.03.20. På dette møtet vil det bli anledning til å ta opp gjenstående uklarheter ved iverksettelse av drosjereformen 01.07.20.

Les brevet fra Samferdselsdepartementet her 

Les mer om fortsatt uklarheter om drosjereformen

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: