NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

203 resultater

Type artikkel
Velg område
203 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Næringspolitikk, Rekruttering rekruttering, Lærlinger

  Lærlinger og rekruttering – den gode historien

  En av fem bussjåfører har passert 62 år, og bransjen ønsker å rekruttere flere unge til yrket. Profilering av dagens lærlinger innen persontransport er en måte å gjøre dette på. Har din bedrift en aktuell kandidat?

 2. Nyhet, Næringspolitikk, Turbuss turbuss, turbusskartlegging

  Hjelp oss å registrere!

  Det er ingen som kjenner omfanget av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. NHO Transport vil forsøke å kartlegge dette og ønsker hjelp til å få registrert utenlandske turbiler. Dette gjøres via mobilen ved å benytte seg av et nettbasert registreringssystem.

 3. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport bompenger, bompengereformen

  Temamøte om bompenger

  Fredag 8 juni ble det arrangert temamøte om bompenger i NLF (Norges Lastebileier- Forbund) sine lokaler i Oslo. Møtet inneholdt innlegg fra både Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen, med en rekke spennende temaer på dagsorden.

 4. Nyhet, Næringspolitikk, Nyhet, Ekspressbuss, Kollektivtransport ekspressbuss, ekspressbusspolitikk

  Ekspressbusser i Stortingets spørretime

  I dagens spørretime i Stortinget tok Senterpartiets Ivar Odnes opp at ekspressbusstilbudet i Norge er under press og at konkurransevilkårene er krevende. Vil statsråden ta initiativ til å bedre vilkårene for dette viktige kollektivtilbudet, spurte Odnes statsråd Ketil Solvik-Olsen.

 5. Nyhet, Bane, Næringspolitikk jernbanereformen, offentligeanskaffelser

  Utsettelse av toganbud

  Jernbanedirektoratet har nå besluttet å utsette tildelingen av kontrakt på Trafikkpakke 1, som omhandler Sørlandsbanen. Oppstart er også utsatt et halvt år, og NHO Transport reagerer på at direktoratet har forlenget dagens trafikkavtale med NSB basert på nåværende betingelser.

 6. Nyhet, Næringspolitikk, Tall og fakta

  Rekordmange kollektivreiser i 2017

  Tallenes tale er klar: 665 millioner kollektivreiser ble gjennomført i 2017, en passasjervekst på 6,3 prosent i forhold til året før. Det er flest passasjerer og størst vekst i kollektivreiser med buss, ifølge Statistisk sentralbyrås ferske statistikk.

 7. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss co2fond

  Husk frokostmøte 12 juni: Slik vil et CO2-fond kutte utslipp i transportsektoren

  En bred allianse av næringsorganisasjoner ønsker å etablere en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter.  Frokostseminaret vil samle politikere, næringsorganisasjoner og andre relevante aktører.

 8. Nyhet, Politisk sak, Næringspolitikk statsbudsjett2018

  Lite nytt i Revidert

  Regjeringen la i formiddag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Forslaget inneholder lite nytt på samferdselssiden, og revidert budsjett følger dermed hovedlinjene fra statsbudsjettet vedtatt av Stortinget i desember i fjor.

 9. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Turbuss merverdiavgift, turbuss, godstransport

  Obligatorisk merverdiavgiftsregistrering

  Spørsmålet om obligatorisk merverdiavgiftsregistrering for transportselskaper har igjen blitt aktualisert, og NHO Transport har sendt et lengre brev til politisk ledelse i Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet om saken. En slik ordning vil føre til mer like konkurransevilkår mellom norske transportører og utenlandske aktører på kabotasjeoppdrag i Norge.

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Rutebuss, Sikkerhet og beredskap, Turbuss, Ekspressbuss setebelte, trafikksikkerhet

  Ikke gebyr ved korte belter

  Statens vegvesen har i et brev til NHO Transport datert 11. april 2018 presisert at passasjerer i buss ikke skal ilegges gebyr hvis setebeltet er for kort. Det understrekes at man ikke skal foreta en konkret måling av hvorvidt beltet er langt nok. Det hele skal i stedet baseres på en skjønnsmessig vurdering og en visuell observasjon.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: