NHO Transport

Innhold

Nesten 10 000 turbuss registreringer

Nyhet, Næringspolitikk, Turbuss

Publisert

Flere utenlandske turbusselskap har for tiden permanent stasjonerte kjøretøyflåter Norge, som flere har i løpet av vinteren blitt forflyttet fra Øst- og Vestlandet til Nord-Norge. Her fra Tromsø i begynnelsen av 2020.

Siden forsommeren 2019 er det kommet inn nesten 10 000 registreringer i NHO Transports telleaksjon av utenlandske turbusser. Siden starten av telleaksjonen i 2018 er det til sammen nesten 18 000 registreringer. Telleaksjonen fortsetter med uforminsket styrke.

Omfattende telleaksjon

NHO Transport har de siste årene drevet en omfattende telleaksjon av utenlandske turbusser for å kartlegge både omfang, kjøremønster og ikke minst selskaper som driver systematisk kabotasjevirksomhet i Norge.

Siden forsommeren 2019 og til begynnelsen av 2020 er det nå kommet inn nesten 10 000 registreringer. Siden begynnelsen i 2018 er det kommet inn nesten 18 000 registreringer, som har vist et stort antall unike busser observert. Registreringene gjennomføres forøvrig via denne linken, som i praksis er en hjemmeside man kan lagre som favoritt eller bokmerke på mobilen.

Telleaksjonen har blant annet resultert i en rapport om ulike konkurransevilkår i turbussmarkedet, og brukes aktivt i dialog med embetsverk og myndigheter for å opnå like konkurransevilkår i turbussbransjen. Telleaksjonens suksess og nytteverdi har nå resultert i at NHO Transport oppgraderer registreringsverktøyet til å også kunne registrere både busselskap og oppdragsgiver/reisearrangør (i den grad det er synlig), for å bedre forstå helheten i markedet blant de utenlandske turbussene. Oppgraderingen sluttføres i disse dager og vil bli lansert i god tid før sommersesongen 2020. 

I tillegg er det besluttet å oppdatere ovennevnte rapport med nye tall fra telleaksjonen og nye tall for kontroller fra myndighetene. Den oppdaterte rapporten vil også bli offentliggjort i løpet av våren, og vil vise et utviklingsbilde for hvilken retning markedet har beveget seg. Med stadig flere som tar i bruk registreringsverktøyet er det all mulig grunn til å tro at den oppdaterte rapporten vil bli svært representativ for den faktiske tilstanden i næringen.

NHO Transport arbeider for

NHO Transport har i lang tid arbeidet for like konkurransevilkår i turbussbransjen, og arbeider i hovedsak langs 3 spor:

1. Kabotasje: 

Maksimal lengde på den lovlige kabotasjeperioden bør defineres tydelig, og helst i tråd med den nylige innføringen på maksimalt 7 dager som i Danmark.

2. Kontroll og sanksjoner:

Kontrollene må bli flere mot både turbussoperatørene og bestillerne. Sanksjonene må være sterke nok til å virke avskrekkende.

3. MVA-juks

Det er i dag svært få - om noen - utenlandske turbussaktører som metaler merverdiavgift i Norge. Alle utenlandske turbusser må pålegges å registere seg i mva-registeret, det vil si at grensen senkes fra 50.000 kroner i omsetning til 1 krone i omsetning for mva-registrering for denne næringsgruppen. Dette vil gjøre kontrollen enklere og det må informeres bedre om regelverket både til norske og utenlandske aktører. Det må også bli hyppigere kontroller og lovbruddene må følges opp. Altenrativt må det innføres obligatorisk kilometeravgift for utenlandske busser som kjører på norske veier, slik vi kjenner det fra Danmark og Tyskland.

Slik kommer du i gang med registreringen

  1. App'en er i praksis en internettside, som du finner ved å klikke på:  https://bus-tracking-53b49.firebaseapp.com/
  2. Denne bør du lagre på mobilens skrivebord eller under favoritter slik at siden er lett tilgjengelig.
  3. Skriv inn registreringsnummeret på bussen . Eksempelvis: WOT60667. Det er viktig å få med både landskoden og registreringsnummer. 
  4. Husk å tillate at mobilen kan registrere tid og sted slik at dette legges inn automatisk. 
  5. Trykk til slutt på den blå knappen "registrer".

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: