NHO Transport

Innhold

Vellykket Mobilitet2020 konferanse

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

NHO Transport var medarrangør i sesjonen "kampen om arealene i byene". Her utfordrer møteleder og regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli (lengst bort) de fire innlederne under den avsluttende diskusjonen.

4. og 5. februar gikk transportkonferansen Mobilitet2020 av stabelen i Oslo. Konferansens første dag bød på et svært variert program, som underbygget flere temaer om hvordan mobilitetssektoren kommer til å endre seg i årene fremover.

Sist uke gikk altså transportkonferansen Mobilitet2020 av stabelen i Oslo. Konferansen ble besøkt av nærmere 400 deltakere og innledet tirsdag 4. februar med en plenumssesjon hvor blant annet ungdomspolitikerne holdt innlegg. Det ble deretter fuøgt opp med en rekke paralellsesjoner som satte fokus på alt fra klimavennlige drivstoff, fremtidens bilavgifter, bærekraftige lange transporter, kunstig intelligens, mikromobilitet, e-handel, politiske rammebetingelser og kampen om arealene i byene.

Sistnevnte tema ble tatt opp i en egen sesjon som NHO Transport arrangerte sammen med Kollektivtrafikkforeningen, NAF, Jernbanedirektoratet og Ruter. Sesjonen ble ledet av NHOs regiondirektør i Viken Oslo, Nina Solli, som arbeider mye med nettopp kampen om arealene i byene.

Blant innlederne introduserte Aud Tennøy fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) om hvordan vi kan jobbe med arealutvikling for klimavennlige og attraktive byer, før Bård Norheim fra Urbanet Analyse innledet om forskning på hvorvidt økende elbilandel er til hinder for nullvekstmålet. Før den avsluttende paneldebatten snakket også Øystein Berge fra COWI om "Oslostudien" og hvordan selvkjørende teknologi vil påvirke reisevanene våre fremover, før Marianne Lindau Langhelle fra Asplan Viak innledet om deres analyseverktøy for å modellere gangtrafikk.

Presentasjonene er tilgjengelige under.

Arealutvikling for klimavennlige og attraktive byer v. Aud Tennøy.

Er en økende elbilandel til hinder for nullvekstmålet v. Bård Norheim

Oslostudien: Selvkjøring gir muligheter men også utfordringer v. Øystein Berge.

Modellering av gangtrafikk med sentralitetsanalyse v. Marianne Lindau Langhelle

Årlig event?

Konferansen var første av sitt slag og ble første gang arrangert nettopp i 2020, hvor NHO Transport var en av til sammen 20 medarrangører. Det er ikke endelig besluttet om konferansen skal gjentas, som nå skal besluttes i en evaluering blant arrangørene. Gode tilbkaemeldinger på temaene, samt god deltakelse blant et bredt spekter av aktører legger likevel tilrette for å gjenta konferansen ved en senere anledning.

Mer informasjon om konferansen kan leses på hjememsiden til Mobilitet2020.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: