Politisk vilje til å følge dansk kabotasjeregel

Publisert

Øystein Langholm Hansen fra Arbeiderpartiet var positiv til å stramme inn kabotasjereglene på turbuss, her foran en fullsatt forsamling i Trondheim.

NHO Transport arrangerte siste uken i januar bransjetreff for turbussnæringen i Trondheim, hvor flere av bransjens viktigste rammevilkår stod på agendaen.

Det var på forhånd annonsert en svært spennende og varriert agenda for årets første turbusstreff i Trondheim. Gledelig var det at mange hadde funnet veien til Trøndelag, både lokale bedrifter, nye medlemmer og kjente fjes, for å diskutere viktige rammevilkår og utviklingstrekk i bransjen.

Kanskje aller viktigst var innføringen av et strammere kabotasjeregime for turbussnæringen i Danmark, som den norske bransjen er håpefulle om at myndighetene her til lands skal følge etter på.

I Trondheim ble det derfor orientert fra den danske bransjeorganisasjonen Dansk PersonTransport, om hvordan erfaringene hadde vært med kabotasjeinnstrammingen på 7 dager per kalendermåned per kjøretøy. Mads Engberg i Dansk PersonTransport kunne fortelle om en lang påvirkningsprosess opp mot danske myndigheter, blant annet via en omfattende telleaksjon av utenlandske busser i flere år, en metode som for øvrig raskt ble kopiert til Norge via den såkalte "turbuss appen".

Til tross for at Engberg var bestemt på de positive sidene ved kabotasjeinnstrammingen som hadde skjedd i Danmark, var han likevel tydelig på at det nå ble jobbet for fullt med å sørge for at både håndheving og sanksjonering av regelen ble utført av politiet. Det fremkom at praktiseringen av bestemmelsen ikke hadde vært uten utfordringer siden regelinnføringen 1. november i fjor, men at man likevel var positive til at dette skulle gå seg til.

Av politisk tilstedeværelse var det derfor gledelig at en tydelig Øystein Langholm Hansen fra Arbeiderpartiet kunne orientere om sitt syn på saken fra sin hverdag i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, hvor han var positiv til at norske myndigheter burde følge i danskenes fotspor. Det var således stor spenning til hva Venstres Jon Gunnes hadde å si til turbussforsamlingen på seminarets andre og siste dag. Til tross for at Gunnes, som også sitter i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, ikke kunne gi lovnader om at Norge ville innføre en lik innstramming på turbusskabotasje som i Danmark, var det en situasjon som ble fulgt svært tett med på.

Foruten politiske innslag ble det også viet tid til innlegg fra både NHO Transports søsterorganisasjon i Sverige, nemlig Sveriges Bussföretag, samt Statens vegvesens utekontroll og Arbeidstilsynet. Av de to sistnevnte innleggene fremkom det et åpenbart behov for økte antall kontroller og mannskap som arbeidet direkte med turbussbransjen. Det var likevel positivt å høre at samordnede kontroller mellom ulike etater nå begynte å bli en gjennomgangstone i det videre kontrollarbeidet.

Til sist ble det også orientert fra Tor Anders Gulbrandsen i Opplæringskontoret for Transportfag i Trøndelag, som kunne fortelle om en krevende rekrutteringssituasjon i bussbransjen. Det ble blant annet understrekt behovet for å informere elevene tidlig i skoleløpet om mulighetene som ligger i yrkessjåførfaget, samt viktigheten av å fremsnakke yrket som attraktivt.

NHO Transport vil igjen samle turbussnæringen til nytt bransjetreff til høsten, hvor foreløpig dato er satt til 24. september 2020. Hold av datoen allerede nå!

Presentasjoner og oppsummering vil bli sendt ut til deltakerne. Dersom du ikke fikk deltatt på bransjetreffet, men ønsker dette tilsendt, send en mail til Torstein Clausen Jystad her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: