Følger utviklingen i Danmark

NHO Transport hadde 26. november et felles møte med representanter fra politisk ledelse i Samferdselsdepartementet samt Arbeids- og sosialdepartementet. Det fremkom blant annet at norske myndigheter følger nøye med på innføringen av nye kabotasjeregler for turbuss i Danmark.

 

Statssekretær Guro Angell Gimse fra Arbeids- og sosialdepartementet, statssekretær Anders B. Werp Samferdselsdepartementet og to representanter fra embetsverket deltok på møtet. Det var også planlagt at Finansdepartementet skulle være til stede, men de var forhindret.

Tydelige kabotasjeregler

Danmark innførte 1. november i år en begrensning på virksomheten til utenlandske turbusser, og denne tilsier at en utenlandsk turbuss kun kan operere i Danmark i syv dager sammenhengende per kalendermåned. Det er imidlertid så langt ikke klart hvordan EU-kommisjonen ser på den danske begrensningen.

- Vårt primære ønske med møtet var å finne ut hvordan norske myndigheter forholder seg til de nye danske kabotasjereglene. Samferdselsdepartementet bekreftet at utviklingen i Danmark følges nøye, men de kunne ikke gi noen dato for når Norge eventuelt ville innføre en tilsvarende regel. Før man innfører en konkret begrensning, må det også klareres hvordan denne kan kontrolleres og håndheves på en effektiv måte, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Kontroller

Arbeids- og sosialdepartementet har blant annet ansvaret for Arbeidsdirektoratet, som skal føre tilsyn med lønns- og arbeidsvilkårene til utenlandske turbussjåfører. Arbeidstilsynets kontroller har så langt avdekket at 60 prosent av de utenlandske sjåførene ikke får allmenngjorte lønns og arbeidsvilkår. I tillegg har 78 prosent av bestillerne ikke rutiner for å påse at lønns- og arbeidsvilkårene overholdes.

- Statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet var opptatt av å styrke kontrollvirksomheten, og det jobbes hardt for å bedre samordningen mellom ulike kontrollorganer uten at det nødvendigvis etableres et eget "transportpoliti". Blant annet vil kontrollører fra Statens vegvesen få anledning til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår og melde om avvik til Arbeidstilsynet. Restriksjonsmulighetene blir også styrket ved at det blir lettere å holde tilbake kjøretøy, sier Stordrange.

Arbeids- og sosialdepartementet var også enig i at det var viktig å kontrollere bestillerleddet for å få frem hvilket ansvar dette leddet har i verdikjeden. Imidlertid sitter mange bestillere i utlandet, noe som kompliserer oppfølgingen.

Merverdiavgift

- Merverdiavgiftproblematikken ble ikke diskutert i detalj siden Finansdepartementet ikke var representert. Vi fikk imidlertd presisert at manglende oppfølging medførte tapte avgiftsinntekter og ytterligere konkurransevridning mellom norske og utenlandske aktører. Det var enighet om at både Samferdselsdepartementet og NHO Transport skulle følge opp Finansdepartementet på dette feltet, sier Stordrange.

Drosjereformen ble berørt avslutningsvis. Denne trer i kraft 1. juli 2020.

- Samferdselsdepartementet var enig i at reformen ikke måtte medføre økte muligheter for skatte- og avgiftsunndragelser. Det må dermed stilles strenge krav til rapportering og funksjonaliteten til de nye kontrollenhetene, avslutter Stordrange.

Se NHO Transports presentasjon her.

Les NHO Transports rapport om turbussmarkedet.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: