Bør ikke utføre alle tjenester selv

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Bussjåfør Lars Gundersen skriver i et innlegg i Nordlys at Troms fylkeskommune bør overta bussdriften i fylket. NHO Transport imøtegår dette i et svarinnlegg 10. januar og påpeker blant annet at bussdrift ikke inngår i fylkeskommunenes kjernevirksomhet.

Foreningen hevder også at skattepengene ikke bør brukes på omfattende investeringer i bussmateriell. Troms fylkeskommune har heller ikke kompetanse og kapasitet til å kjøpe inn og drifte en omfattende busspark.

Høye kostnader i forbindelse med anbud blir også tilbakevist. På den annen side sparer fylkeskommunene 10 prosent netto ved anbud kontra egen drift ifølge en rapport fra Vista Analyse AS. I tillegg dokumenterer rapporten at bussdrift er velegnet for anbud fordi konkurransen er virksom, kvaliteten kan lett evalueres og oppdragsgiverne har stor grad av kontroll.

- Det er imidlertid positivt at Lars Gundersen roser Bussbransjeavtalen og regler om virksomhetsoverdragelse. Disse medfører som kjent at bussjåførene beholder samme jobb samt lønns- og arbeidsvilkår ved bytte av operatør, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

På den annen side bekymrer Lars Gundersen seg for private selskapers overskudd "går i lomma på kapitalister". Ifølge NHO Transport er denne frykten ubegrunnet siden busselskapenes driftsmarginer de siste ti årene har ligget på to til tre prosent. Tilsvarende tall for øvrig næringsliv ligger på 12,8 prosent.  

Les Nordlys sin artikkel her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: