Ber om sjablongsats for frikort

Finansdepartementet står fast på at skattelegging av frikort for ansatte i persontransportselskaper skal innføres fra og med 1. juli 2020. Innføringen har vært utsatt tre ganger, og ytterligere utsettelse er uaktuelt. Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport ber dermed om at skattemyndighetene fastsetter en sjablongbasert skattemessig verdi.

Dette fremgår av en omfattende brevveksling mellom de tre organisasjonene og Finansdepartementet. Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport ba departementet om å droppe innføringen av skattelegging i brev av 25. november 2019. Sekundært ønsker organisasjonene en skattemessig sjablongsats fordi fylkeskommunale oppdragsgivere er i ferd med å oppgi svært ulike skattemessige verdier. Dette er ikke forenelig med kravet om likebehandling av skattytere.

- Finansdepartementet svarer over hode ikke på problemene med manglende likebehandling i sitt svar datert 5. desember 2019. Det er uakseptabelt at en bussjåfør kan bli skattlagt for frikortverdi på rundt 30.000 kroner i et fylke og under 5.000 kroner i et annet. Vi har dermed valgt å sende et nytt brev til departementet for å få en ny vurdering av bruk av en felles sjablongsats ved fastsettelse av frikortenes skattemessige verdi, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les Finansdepartementets brev av 05.12.2019 her

Les organisasjonenes svar av 07.01.20 her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: