Høringer og brev

Vis filtrering

107 resultater

Type dokument
Velg område
107 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - om fagbrev på jobb

  Les mer - NHO Transport ser ikke at det er grunnlag for å etablere ordningen "Fagbrev på jobb" for yrkessjåførfaget.

 2. Høringssvar - Alkolås - Ny § 40 C i Vegtrafikkloven - Ny forskrift om alkolås

  Les mer om erfaring med alkolås, virkeområde, oppfølging av arbeidstakere, krav til alkolåsverksteder, overgangsordninger, finansiering og særskilte spørsmål.

 3. Høringssvar - Foreslåtte endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

  Les mer om nåværende og potensielle lærebedrifter for bussjåføryrket. Det er et stort behov for rekruttering av nye bussjåfører de kommende årene, og bransjen ønsker å øke andelen sjåfører med fagutdanning.

 4. Høringssvar - Nye retningslinjer for midlertidig fritak fra krav om løyve - transport med personbil

  Les mer om forslag til nytt rundskriv om dispensasjon etter yrkestransportlovens § 21 - løyvefritak for småskala turistvirksomhet.

 5. Høringssvar - Forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff

  Les mer om forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om drivstoff. Forventet utvikling på drivstoffsiden, dagens situasjon på drivstoffsiden.

 6. Høringssvar - Veileder for knutepunktutvikling

  Les mer om veilederen som kan sikre effektive beslutningsprosesser ved etablering og utvikling av knutepunkter og gode løsninger for de reisende.

 7. Høringssvar - Tilrettelegging for felles billetteringsløsninger

  Les mer om Samferdselsdepartementets forslag til endring av yrkestransportforskriften og ny forskrift om billettering ved jernbanetransport – tilrettelegging for felles billetteringsløsninger.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: