Høring - Endring av kjøremønster i Oslo - NHO Transport

Oslo Kommune har gjennom Program Bilfritt Byliv som mål å skape bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. Ett av tiltakene innenfor programmet er å endre kjøremønsteret i sentrum av Oslo med mål om å redusere total biltrafikk og gi mer plass til gående og syklende.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: