NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

474 resultater

Type artikkel
Velg område
474 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet

  Takk for tilbakemeldinger

  I august mottok alle medlemsbedriftene i NHO Transport en spørreundersøkelse. Hensikten var å kartlegge tilfredshet med medlemskapet, hva man mener kan forbedres og hva som bør prioriteres i fremtiden. Resultatene viser at hele 88 prosent er fornøyd med medlemskapet. Undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll AS.

 2. Nyhet, Turbuss løyvefritak

  Ønsker avvikling av dispensasjonsordning

  Samferdselsdepartementet sendte forslag til nye retningslinjer for fritak for løyve for småskala turistvirksomheter på høring i slutten av august. NHO Transport ønsker primært at muligheter for dispensasjon skal avvikles. Sekundært ønsker foreningen at forslag til retningslinjer blir ytterligere strammet inn.

 3. Nyhet nordbytunnelen

  Vegdirektoratet informerer om Nordbytunnelen

  NHO Transport med flere medlemmer deltok nylig på møte med Vegdirektoratet i forhold til den pågående oppgraderingen av Nordbytunellen, en situasjon som har ført til store forsinkelser for busser, turbiler og godstransport. I denne forbindelse ble forslag til tiltak som kan redusere køen presentert.

 4. Nyhet ekspressbuss

  Presiserer regelverket på ekspressbussiden

  Samferdselsdepartementet har sendt ut en presisering av regelverket knyttet til fylkeskommunale kjøp av plasser på ulike ekspressbusstrekninger. Kopi av brevet har gått til samtlige fylkeskommuner. Disse står ganske fritt på dette feltet så lenge ikke omfanget av kjøpene overstiger visse terskelverdier gitt av EU.

 5. Nyhet, Bestillingstransport, Næringspolitikk, Turbuss, Ekspressbuss pakkereiser

  Nytt pakkereisedirektiv i norsk rett: Etterspør tydeligere definisjoner

  NHO Transport stiller seg positiv til flere bestemmelser i det nye pakkereisedirektivet, men ber myndighetene utarbeide en veileder for entydig forståelse og praktisering av direktivet. Blant annet vil definisjonen av "sammensatte reisearrangementer" kunne få store økonomiske konsekvenser. Direktivet skal implementeres i norsk rett fra 1. juli 2018.

 6. Nyhet, Næringspolitikk, Rekruttering ringerivannet

  Ringer i Vannet kjører kollektivt

  NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet jobber aktivt for å rekruttere dyktige bussjåfører. Siste initiativ var i Trøndelag 20. september hvor man vil trenge godt over 100 nye bussjåfører de neste årene.

 7. Nyhet, Næringspolitikk

  Selvkjørende motorvogner: Positiv til utprøving av framtidsrettet teknologi

  NHO Transport støtter en åpning for å tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg i Norge. Det anses at teknologien, under riktig regulering, har potensiale til økt trafikksikkerhet, bedre utnyttelse av veiinfrastrukturen og parkeringsarealer. Dette vil dessuten kunne gi en mer effektiv og attraktiv kollektivtransport. NHO Transport etterspør likevel hvordan tredjemanns ulemper skal reguleres.

 8. Nyhet, Bestillingstransport, HR og HMS, Næringspolitikk, Rutebuss offentligeanskaffelser

  Kurs om balanserte anskaffelser via dialog

  Difi inviterer til kursserie om balanserte anskaffelser via dialog. Målgruppen er innkjøpere og leverandører av rutebusstjenester.

 9. Nyhet, Næringspolitikk setebelte

  Kontroll av beltebruk i busser denne uken

  Statens vegvesen kontrollerer beltebruk i busser over hele landet fra og med denne uken. Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1 500 kroner. Under kontrollene i vår ble 237 passasjerer ilagt gebyr i løpet av en uke med kontroller.

 10. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss lavutslippssone

  Lavutslippssoner: Uakseptabel dobbeltbeskatning

  NHO Transport stiller seg negativ til forslaget om lavutslippssone for tunge biler i Oslo. I tillegg til miljødifferensierte bompenger som vedtatt i Oslopakke 3, vil en gebyrbelagt lavutslippssone medføre en uakseptabel dobbeltbeskatning. NHO Transport anbefaler derfor å avvente effekten av miljødifferensierte bompenger, i det minste frem til planlagt automatisert elektronisk kontroll fra 1.07.2018.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: