Positive til endringer av taxi-reguleringer

NHO Transport ble på et møte hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i desember informert om Samferdselsdepartementets planer for endringer av dagens reguleringer av taxi-markedet. Foreningen har nå sendt departementet sine kommentarer og støtter de fleste forslagene til endringer.

Samferdselsdepartementet vil komme med endelige forslag til endringer av taxi-reguleringene på høstparten, men har allerede nå bedt om uforpliktende synspunkter på de viktigste endringene. Det legges opp til en lengre overgangsperiode fra dagens til nytt regelverk slik at bransjen får god tid til å tilpasse seg en ny hverdag.
 
Fjerning av tilslutningsplikten og -retten
 
En av de mest omfattende endringene er forslaget om å fjerne plikten for løyvehavere til å være tilsluttet en sentral. Det samme gjelder retten til å være tilsluttet.
 
- Dette kan skape en ny dynamikk i markedet. Sentralene kan da velge hvilke løyvehavere de vil samarbeid med og dermed velge de mest kvalifiserte og lojale. I tillegg vil de mest attraktive løyvehaverne søke tilslutning  til sentraler med best tilbud. Dette gir et godt grunnlag for å skapet et best mulig tilbud til taxi-kundene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.
 
Foreningen understreker at retten til ikke å være tilsluttet en sentral kan medføre at en del løyvehavere kan operere fritt, og det er viktig at denne gruppen underlegges tydelige krav om  nødvendig registrering og rapportering av all kjøring slik at ikke skatter og avgifter kan unndras. NHO Transport er også skeptiske til å oppheve maksimalprisordningen for alle type oppdrag.
 
Løyveordningen beholdes
 
Samferdselsdepartementet ønsker samtidig å beholde løyveordningen. På den annen side ønsker man å oppheve ordningen med begrensninger av antall løyver i et løyvedistrikt.
 
- Det er viktig at fjerning av taket på antall løyver erstattes av et strengere krav til løyvehaverne. Dette gjelder både kompetanse og et krav om at løyvene må fornyes hvert femte år, sier Stordrange.
 
Foreningen synes også det er positivt at kravet om kjøreseddel opprettholdes. Samtidig bør også kravene til å få utstedt og beholde kjøreseddel skjerpes.
 
Løyve til juridiske personer
 
I tillegg foreslår NHO Transport at Samferdselsdepartementet må se nærmere på ordningen med selskapsvognløyver. Det påpekes at det er mye vilkårlighet på dette feltet, og foreningen ønsker at løyvemyndigheten skal sentraliseres eller samordnes i langt sterkere grad enn i dag.
 
- I tillegg foreslår vi at løyver skal kunne tildeles juridiske personer eller selskaper. Dette kan medføre at eksempelvis busselskaper kan få taxi-løyve, noe som vil gjøre det lettere å samordne kollektivtilbudene i distriktene. I tillegg vil dette kunne bidra til å sikre nødvendig taxi-dekning i grisgrendte strøk og skape bedre muligheter for å tilby heltidsstillinger for sjåførene, avslutter Stordrange.
 
Les notatet til Samferdselsdepartementet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: