Klar for comeback

Uber Pop er velkommen tilbake til Norge. Men det forutsetter to ting. For det første må selskapet og sjåførene betale skatt og avgifter på lik linje med andre aktører. For det andre må det være like konkurransevilkår for Uber og resten av bransjen. Samtidig vil opphevelse av tilslutningsplikten og -retten skape ny dynamikk i taxi-markedet.

Dette skriver administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, i et lengre innlegg i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Innlegget er basert på NHO Transports notat til Samferdselsdepartementet av 1. februar 2018 om fremtidige reguleringer av taxi-markedet.

Innlegget er samtidig en oppfølging av to artikler i Dagens Næringsliv om fremtidige reguleringer av taxi-markedet. Den ene stod på trykk 17. februar og omhandlet Ubers planer om comeback til Norge og dette selskapets ønsker med hensyn til fremtidige reguleringer. Den andre artikkelen ble publisert 19. februar og var basert på en del politikeres synspunkter på forventede endringer.

Krav til løyvehavere

Stordrange går hardt ut mot Ubers ønsker om å fjerne alle krav til løyvehavere. Han mener at dette er et uttrykk for en nedvurdering av løyvehavernes betydning og rolle. Kravene burde heller skjerpes, og løyvene bør fornyes ved jevne mellomrom for å få luket bort uegnede aktører. I tillegg må det fortsatt stilles krav til sjåførene. Det hevdes samtidig at krav til kompetanse ikke utgjør noen etableringsbarriere, som det blir hevdet fra Ubers side. En viss dokumentert kompetanse kreves i dag innen de aller fleste yrker og funksjoner, og buss- og godssjåfører trekkes frem som eksempler på dette.

Tilslutningspliktene og -retten

Samferdselsdepartementets forslag om å fjerne tilslutningsretten og -plikten ble ikke kommentert i de to artiklene i Dagens Næringsliv, og Stordrange hevder at en slik endring vil føre til økt dynamikk i markedet siden sentralene får muligheter for kun å tilby sentraltilknytning til de løyvehaverne man ønsker å rekruttere. På den annen side vil de dyktigste og mest attraktive løyvehavere velge tilslutning til de beste sentralene. Konkurransen vil da øke, og kundene vil få et bedre produkt.

Løyve til juridiske personer

Stordrange trekker også frem at drosjeløyver bør kunne tildeles juridiske personer i form av selskaper. Dette vil skape positive synergieffekter ved at eksempelvis busselskaper får løyver i distriktene slik at buss- og taxivirksomhet i større grad kan samordnes. Det vil da bli lettere å rekruttere sjåfører fordi man kan tilby faste heltidsstillinger.

I tillegg blir det i innlegget trukket frem at maksimalprisordningen ikke bør fjernes av hensyn til distriktene, hvor det er få løyvehavere og liten konkurranse. Som i notatet til Samferdselsdepartementet, blir også behovet for en parallell gjennomgang av regelverket for selskapsvognløyver understreket.

Les innlegget her

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: