Urimelig garantibeløp

Ved anbudsutsettelse av drift av Sørlandsbanen forlanger Jernbanedirektoratet samlede garantier fra operatør på hele 800 millioner kroner. NHO Transport frykter at et slikt krav kan redusere antall tilbydere og dermed redusere konkurransen.

Anbudsgrunnlaget for den såkalte Trafikkpakke 1, som omhandler Sørlandsbanen med sidespor, er kun tilgjengelig for prekvalifiserte selskaper. NHO Transport har imidlertid blitt gjort oppmerksom på at oppdragsgiver forlanger garantier på totalt 800 millioner kroner, som fordeler seg på selskapsgaranti, morselskapsgaranti og garanti for materielleie.

 

- Krav om et garantibeløp av en slik størrelsesorden vil gjøre det vanskelig for mindre selskaper å inngå anbudskontrakt. Dermed reduseres konkurransen, og prisen kan bli høyere enn nødvendig. Imidlertid må også større selskaper betale høye gebyrer for å få utstedt nødvendige garantier, noe som i seg selv vil fordyre anbudene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 

Foreningen har tatt opp problemstillingen i et eget brev til Jernbanedirektoratet. I brevet påpekes det at garantibeløpet utgjør over 200 prosent av antatte årlige kontraktinntekter. I bussbransjen ligger garantibeløpene stort sett på 10 prosent av årlige kontraktinntekter.

 

- Vi håper at Jernbanedirektoratet vil innse det urimelige og ved et slikt garantikrav. De bør også ta ad notam de negative effekter. Anbudsfristen går ut 1. mars så det haster med en endring, avslutter Stordrange.

 

Les brevet til Jernbandedirektoratet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: