Stortinget sa nei til miljøkrav

Skal fylkeskommunene kunne stille miljøkrav til markedsbaserte bussruter? Dette spørsmålet behandlet Stortinget 20. mars. Regjeringspartiene og Senterpartiet sikret flertall mot forslaget. NHO Transport er godt fornøyd med avgjørelsen og at innspillene fra næringen fikk gehør.

Fylkeskommunene tildeler løyver til bussruter som ikke drives i offentlig regi, i hovedsak ekspressbusser og flybusser. Yrkestransportlova gir ingen hjemmel for å stille miljøkrav til disse rutene. Sosialistisk venstreparti fremmet derfor forslag i Stortinget om nødvendige lovendringer slik at miljøkrav ble tillatt.

Behandlingen i transportkomiteen og debatten i Stortinget viste at partiene var delt i saken. NHO Transport har hatt tett dialog med politikerne og belyste konsekvensene av eventuelle fordyrende miljøkrav i et notat.

Kostnadsgenerende krav hever terskelen for hvilke ruter som kan oppnå lønnsomhet og reduserer det samlede busstilbudet. Det fører igjen til lavere kollektivandel og økt bruk av personbil, i strid med miljøpolitikken.

- Ekspressbusser og flybusser har stor betydning for fritids-, ferie- og jobbreiser i distrikter og byer. Flere steder er de eneste kollektivtilbud. De trenger bedre rammevilkår, slik politikerne har lovet gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan. Vi er glad for at vår argumentasjon fikk gjennomslag i debatten, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Les mer om saken på stortinget.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: