NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

411 resultater

Type artikkel
Velg område
411 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Næringspolitikk

  Møte med ny statssekretær

  Anders B. Werp fra Høyre tiltrådte som statssekretær i Samferdselsdepartementet 23. oktober. Han etterfølger Tom-Christer Nilsen, som ble innvalgt på Stortinget for Høyre i Hordaland. NHO Transport hadde et første møte med den nye statssekretæren allerede 31. oktober.

 2. Nyhet merverdiavgift

  Støtter null-sats

  Venstre har i sitt alternative budsjett foreslått nullsats for kollektivbilletter, noe som medfører at disse skal selges uten at sluttbruker blir belastet med utgående merverdiavgift. Operatørene beholder imidlertid fradragsretten for inngående avgift. NHO Transport har støttet dette forslaget i et eget notat til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

 3. Nyhet, Taxi drosjeregulering

  Forslag om prisopplysning og oppheving av hovederverv i drosjetransport

  NHO Transport ga nylig sitt høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag om å blant annet "uoppfordret å gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". I tillegg foreslås det å oppheve kravet om hovederverv for løyvehavere og sjåfører.

 4. Nyhet, Bane, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss

  Tilrettelegger for felles billetteringsløsninger – Entur AS

  NHO Transport støtter arbeidet med nasjonal harmonisering av reiseinformasjon og billettering, som i november ble presentert i form av Entur AS. Ordningen anses også å bidra til mindre kontanter i kollektivtransporten, samt konkurransenøytralitet mellom operatører.

 5. Nyhet, Rekruttering rekruttering, Lærlinger

  Ønsker flere lærlinger i Yrkessjåførfaget

  Innen 2030 skal det rekrutteres rundt 14000 nye bussjåfører, ifølge Urbanet Analyses nasjonale kartlegging.

 6. Nyhet, Arbeidsliv digitalsykemelding

  Er bedriften klar til å ta imot digital sykmelding?

  NAV melder om at hele sykmeldingen nå er digitalisert. Det betyr at de ansatte kan levere både del C (sykmeldingen) og del D (sykpengesøknaden) digitalt. Bedriften finner dem deretter i sin innboks i Altinn. Fra 15. januar gjelder dette i hele landet.

 7. Nyhet, Næringspolitikk merverdiavgift

  Merverdiavgiftsøkningen hovedsak under Stortingshøring

  NHO Transport deltok på høringsmøte om forslag til samferdselsbudsjett i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 31. oktober. Foreningen trakk frem både positive og negative sider ved forslaget, og det kan komme større endringer under de kommende budsjettforhandlinger på Stortinget mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti samt Venstre.

 8. Nyhet setebelte

  Ingen typegodkjenning av belteforlengere

  Vegdirektoratet vil ikke gi noen godkjenning eller anbefalinger med hensyn til forlengere av setebelter i klasse 2 og 3-busser. I stedet bør bestillerne eller kjøperne av bussene stille krav om ekstra lengde. Dette fremgår av et brev til NHO Transport datert 27. oktober 2017.

 9. Nyhet

  Advarer mot useriøse trafikkskoler

  Statens vegvesen har den siste tiden fått flere henvendelser om useriøse trafikkskoler. – Sjekk om skolen du vil bruke er godkjent før du benytter deg av den, sier Rune Granum i Statens vegvesen, Region øst.

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Klima og miljø

  NHO Transport inn i Næring for Klima

  Mandag 23. oktober meldte NHO Transport seg inn i samarbeidsforumet Næring for Klima i regi av Oslo kommune. Forumet har til hensikt å skape en arena for å samarbeide tverrfaglig mellom næringen og politikken, samt utveksle erfaringer og sette i verk tiltak rettet mot klima.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: