NHO Transport

Innhold

Problematiske tidsavvik

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Politikerne er flinke og raske med å lansere ulike krisetiltak i dagens situasjon. Problemet er at det ofte går en viss tid fra forslagene presenteres til de er besluttet og iverksatt.

De fleste tiltakene fra regjeringens side må godkjennes av Stortinget. Dette gjelder både lovendringer og bevilgninger utenfor budsjett. Forskriftsendringer kan imidlertid gjøres på departementalt nivå.

- Det oppstår imidlertid ofte noen misforståelser. Regjeringen presenterer et forslag, som oversendes til Stortinget i form av en proposisjon. Stortinget trenger en viss tid for å behandle denne, og endringen trer ikke i kraft før den er vedtatt i nasjonalforsamlingen. Det er imidlertid lett å tro at nye ordninger trer i kraft straks regjeringen har foreslått noe, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at ordninger stort sett ikke gir tilbakevirkende kraft for noe som er iverksatt i forkant av Stortingets vedtak. Det er dermed viktig å holde seg orientert om når endelig vedtak fattes.

- Av og til presenterer også politikerne tiltak uten at disse er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset. Dagens presentasjon av den nye pakken for tilførsel av likvide midler til små og mellomstore bedrifter kan være et eksempel. Det ble i dag morges kun presentert et rammeverk og visse prinsipper for ordningen. Det er imidlertid fortsatt uklart hvem som kan nyttiggjøre seg dette tiltaket. Det er eksempelvis ikke så langt satt noe tak for maksimal omsetning eller hvorvidt et selskap kan få tilført midler hvis det er en del av et større konsern. NHO bidra med viktig innspill i slike prosesser, sier Stordrange.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: