NHO Transport

Innhold

Én milliard til kollektivtrafikken

Stortinget ble i natt enige om deler av en krisepakke i forbindelse med Covid-19-pandemien. Denne inneholder én milliard til fylkeskommunene for å kompensere tapte billettinntekter innen den kollektivtrafikken i fylkeskommunal regi. Disse midlene er øremerket til kollektivtrafikken.

Den siste krisepakken ble presentert på en pressekonferanse på Stortinget klokken 11.00 i dag. Store deler av pakken blir vedtatt av et samlet Storting allerede i ettermiddag.

- Vi er svært glade for at Stortinget øremerket én milliard i kompensasjon til den fylkeskommunale kollektivtrafikken. Dermed kan sektoren opprettholde et formålstjenlig tilbud og sin rolle som samfunnskritisk funksjon. Dette er viktig for at ansatte i andre samfunnskritiske funksjoner skal komme frem og tilbake til jobb uten å bli smittet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at det er viktig å opprettholde kollektivtilbudet slik at infrastruktur, verdikjeden og kompetansen er intakt når forholdene normaliseres. På den måten kan kollektivtrafikken også være konkurransedyktig i forhold til privatbil og dermed bidra til at Norge kan oppfylle sine ambisiøse transport-, klima- og miljøforpliktelser.

Hele kollektivsektoren har stått bak kravet om kompensasjon for tapte billettinntekter. Samtlige fylkesordførere, Kollektivtrafikkforeningen som talerør for de fylkeskommunale administrasjonsselskapene, samt aktuelle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner stod bak et felles brev til samtlige stortingsrepresentanter 27.03.20.

- Vi har sammen med Kollektivtrafikkforeningen jobbet mot Stortinget i hele helgen og i går for å gi viktige innspill under forhandlingene. Vi har hatt et godt samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen i denne saken, og resultatet viser at vi kan få til mye når hele den fylkeskommunale kollektivsektoren jobber sammen, sier Stordrange.

Situasjonen var ganske prekær for administrasjonsselskapene, som var nødt til å redusere kollektivtilbudet drastisk hvis ikke selskapene raskt ble tilført ekstra midler. Dette kunne blant annet ha medført at kontraktene med busselskapene ville blitt sagt opp, og det hele kunne endt med at administrasjonsselskapene eller operatørene måtte avvikle sin virksomhet eller gå konkurs.

- Dette har vi nå klart å unngå, men kollektivsektoren vil trenge ytterligere midler hvis dagens restriksjoner blir videreført i ukene etter påske. Stortinget har lovet eventuelt å komme tilbake til dette, sier Stordrange.

Den siste krisepakken skal også inneholde en konkret kontantstøtte til små og mellomstore bedrifter for å dekke faste utgifter når omsetningen har blitt kraftig redusert. Nærmere rammer og regler for denne ordningen vil ikke være klare før fredag 3. april.

- Vi jobber for at denne ordningen skal bli tilpasset våre tur-, ekspress- og flybusselskapers situasjon og utfordringer. Denne vil kunne gi pustehjelp til forholdene normaliseres og ordinær virksomhet kan gjenopptas, avslutter Stordrange.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: