NHO Transport

Innhold

En bra håndsrekning

Nyhet

Publisert

Regjeringens krisepakke for små og mellomstore bedrifter gir tilgang til kontanter slik at faste og løpende kostnader kan dekkes når omsetningen blir helt eller delvis borte. Dermed kan bedriftene forhåpentligvis overleve dagens restriksjoner og gjenoppta sin virksomhet når forholdene normaliseres.

Tiltakene ble presentert på en pressekonferanse tidlig om morgenen 27. mars. Alle detaljer omkring den nye ordningen er ennå ikke på plass, men myndighetene vil bruke kommende uke på å etablere en digital og enkel løsning.

- NHO har jobbet sterkt for å få til en slik ordning for å redde mindre bedrifter. Ordningen har en del likheter med den danske, men er tilpasset norsk næringsliv, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Størrelse på støtten vil bli basert på nøkkeltall for den enkelte bransje. Beløpene vil dermed bli sjablongbasert og ikke spesielt tilpasset den enkelte bedrifts kostnadsstruktur.

- Dette har vært nødvendig for å få til en rask etablering, og Finans Norge regner med at pengene vil være på bedriftenes konto om to til tre uker. Selvsagt forutsatt at bedriften registrerer seg straks myndighetenes portal er klar, sier Stordrange.

Skulle bedriften ha et akutt likviditetsbehov, vil nok banken kunne forskuttere penger. Dette forutsetter selvsagt at bedriften er kvalifisert for ordningen.

- Denne ordningen skulle passe godt for våre turbuss-, flybussekspress- og ekspressbusselskaper, som er direkte og hardt rammet av koronakrisen. Man har tidligere senket merverdiavgiftssatsen og størrelse på arbeidsgiveravgiften, men det hjelper jo lite når man ikke har omsetning og alle ansatte er permittert, sier Stordrange.

Det er viktig å få frem at det denne gangen ikke dreier seg om kreditt. Det er tvert imot et tilskudd, som ikke skal tilbakebetales.

- Dette er nok samfunnsøkonomisk lønnsomt. Hvis først en bedrift ikke kan betale regningene, må leverandørene avskrive tapet. Dermed kan også leverandøren gå konkurs, og vedkommendes kreditorer vil i neste omgang få problemer. Via denne støtten unngår man en dominoeffekt, som ville vært svært skadelig for hele næringslivet, avslutter Stordrange.  

Les NHO sine kommentarer til krisepakken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: