Åpner for utsettelse av drosjereformen

Koronaviruset har bidratt til et betydelig inntektsfall i drosjenæringen. Nå kan en utsettelse av den kommende reformen 1. juli 2020 ligge nært.

Samferdselsdepartementet har sendt en henvendelse til alle landets fylkeskommuner, hvor de ber om synspunkter på hvorvidt drosjereformen bør utsettes som følge av Covid-19-utbruddet. De spør spesielt om innføring per 01.07.20 vil by på særskilte utfordringer for fylkeskommunene.

For fylkeskommunene kan det i dagens situasjon være problematisk å få tildelt eventuelle eneretter og fastsette mulig tilskuddsordninger. I tillegg må de være forberedt på behandling av mange løyvesøknader og en del ekstra administrativt arbeid.

- Det er veldig positivt at Samferdselsdepartementet nå åpner for en utsettelse. Dette har vi tatt opp flere ganger og senest på et møte med representanter for politisk ledelse 19.03.20. Andre aktører har tatt til orde for det samme, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Departementet ber også om synspunkter på hvor langvarig en eventuell utsettelse bør være. De antyder en utsettelse på kun få måneder.

- En innføring mot slutten av 2020 blir alt for snart. Vi vet i dag ikke hvor lenge dagens strenge restriksjoner vil bli opprettholdt og dagens aktører trenger god tid til å reetablere seg når situasjonen normaliseres. Det er dessuten viktig at bransjen kommer på "fote igjen" før rammebetingelsene endres slik at norske drosjeselskaper blir i stand til å konkurrere med store, ressurssterke, internasjonale aktører, hevder Stordrange.

Han tilføyer at Samferdselsdepartementet ber om tilbakemelding fra fylkeskommunene allerede 01.04.20. Dette kan tyde på at man ønsker en rask avklaring.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: